De Chinese heropening leidde tot chaos


In december vorig jaar werd het einde van het Chinese zero-covidbeleid ingeleid. Die beleidswijziging gebeurde ontzettend chaotisch, met tegenstrijdige verklaringen vanuit de overheid.1


De chaos van de heropening is volgens analisten te wijten aan het feit dat die eerder per ongeluk dan bewust gebeurde. In een groot maar centraal aangevoerd land zoals China is het doorvoeren van beleidswijzigingen uitzonderlijk moeilijk. Regionale overheden proberen de intenties van het centrale leiderschap zo goed mogelijk te interpreteren om aan de juiste kant te staan van de huidige politieke stroming. Het gevaar hierbij is dat, als de centrale overheid een bepaald beleid wil verzachten, dit gezien wordt als een eerste stap richting een totale ommekeer. Zo kwam het Chinese zero-covidbeleid waarschijnlijk ten einde. De Chinese regering wilde als reactie op de toenemende protesten van de Chinese bevolking het covidbeleid verzachten, maar gaf hierbij duidelijk aan dat China niet volledig zou heropenen.2 Regionale overheden interpreteerden dit echter als het begin van een koerswijziging richting heropening en begonnen een voor een lockdowns af te voeren.3 Het gebrek aan voorbereiding en de inefficiënte Chinese vaccins4 leidden uiteindelijk tot een plotse explosie in besmettingen en naar schatting tussen 1 en 1,5 miljoen doden.5


Groepsimmuniteit


MMI Grafiek: Groepsimmuniteit


De besmettingsgolf zorgde ervoor dat het einde van de lockdowns niet onmiddellijk leidde tot een stijging van de Chinese consumptie, waardoor een economische relance uitbleef. Ondertussen is naar schatting al meer dan 80% van de Chinese bevolking besmet en kan groepsimmuniteit in werking treden.6 Dat betekent dat ook Chinese consumptie kan beginnen toenemen. Verschillende signalen wijzen erop dat die consumptiestijging begonnen is. Zo steeg de Chinese import in februari aanzienlijk op jaarbasis, na een maandenlange daling.


Groepsimmuniteit kan ervoor zorgen dat de heropening van de Chinese maatschappij eindelijk kan leiden tot een heropleving van de Chinese economie, gedreven door hogere consumptie.

Welke landen profiteren van een Chinese economische heropleving?


De heropleving van de Chinese economie kan goed uitpakken voor Chinese bedrijven die zich richten op de Chinese consument. Gezien de verslechterende handelsrelaties tussen de VS en China staan bedrijven die zich richten op goedkope productie en internationale export meer onder druk.


Maar niet alleen Chinese bedrijven zijn gebaat bij een sterkere Chinese consumptie. China groeide doorheen de jaren uit tot de belangrijkste handelspartner van veel opkomende landen, als exporteur en als importeur. China is namelijk de belangrijkste exportmarkt voor omringende Aziatische landen zoals Indonesië en Maleisië, maar ook voor verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Zo is China met 27% goed voor alle export van Brazilië. En maar liefst 40% van alle export vanuit Chili gaat naar China7. Een sterkere Chinese economie kan dus ook de export van Latijns-Amerikaanse opkomende landen stimuleren.


Daarbovenop kan een sterkere Chinese economie grondstofprijzen ondersteunen, wat uiteraard ten goede komt aan grondstofexporteurs. De export van koper bedraagt bijvoorbeeld meer dan 20% van de totale export van Chili.


Opkomende markten wereldwijd kunnen profiteren van een groeiende Chinese economie. We verkiezen dus beleggingen in opkomende landen wereldwijd, volgens een gespreide aanpak.1 https://www.eastasiaforum.org/2023/02/11/chinas-unprepared-reopening/

2 https://thediplomat.com/2023/01/how-beijing-accidentally-ended-the-zero-covid-policy/

3 http://www.gov.cn/zhengce/2022-12/08/content_5730631.htm

4 https://www.businessinsider.in/science/health/news/chinese-vaccines-proven-ineffective-becoming-problem-for-world-the-singapore-post/articleshow/96056855.cms

5 https://www.nytimes.com/interactive/2023/02/15/world/asia/china-covid-death-estimates.html

6 https://edition.cnn.com/2023/01/22/china/china-covid-80-lunar-new-year-intl-hnk/index.html

7 Cijfers kunnen geraadpleegd worden op tradingeconomics.com
Dit document, opgesteld en gepubliceerd door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Neem gerust contact op met uw beleggingsadviseur voor persoonlijk beleggingsadvies. Hij zal graag met u de mogelijke gevolgen van die visie voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille bespreken. De vermelde cijfers weerspiegelen een situatie op een gegeven ogenblik en kunnen veranderen.