27 januari 2022

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy @Belfius

 

Flash Uw Beleggingen


Onrust op de beurzen: laat u niet leiden door de waan van de dag


De beurs die in 1 dag enkele procenten daalt, is op zich niet ongewoon. Tegenvallende cijfers bij Netflix en geopolitieke spanningen met Rusland zijn eerder excuses voor winstnemingen. Niet abnormaal na een beursrally van 20 maanden. Veel vermogensbeheerders riepen zelfs om een pauze, na de forse stijging van de koersen.

Wat meer vragen oproept, is de manier van communiceren van het Witte Huis over Oekraïne, en van de Fed over de inflatie en de rente.

Wat moeten we hieruit besluiten? Wat zijn de gevolgen voor u als belegger?

Onhandige communicatie voedt de onzekerheid


De markt is cynisch en doorstaat zowat alles, ook oorlogen en aanslagen. Kijk naar de trieste tijdlijn van terroristische aanslagen in Europa de afgelopen 20 jaar en de impact op de aandelenprestaties. Hoe meer de tijd verstrijkt, hoe minder de markten beïnvloed worden door deze gebeurtenissen.


Toch heeft de markt het altijd moeilijk met onzekerheid. President Biden maakte vorige week een uitschuiver toen hij leek te suggereren dat "een kleine invasie" niet meteen zou worden bestraft. Een dag later was hij stellig: "Als ook maar 1 Russische eenheid de grens met Oekraïne oversteekt, is dat een invasie." Meer was er niet nodig om de spanningen te doen toenemen. Het diplomatiek overleg van vrijdag 21 januari leverde dan ook niets op. Beleggers drukten op de verkoopknop.


Maar wie gelooft er ook maar 1 seconde dat Oost en West de confrontatie opzoeken in een nutteloze en geldverslindende oorlog? Terwijl de echte (economische) inzet eerder in China ligt…


De Amerikaanse centrale bank (Fed)


De Amerikaanse centrale bank hield maanden vast aan haar mantra: de inflatie is van tijdelijke aard. Pas midden december werd duidelijk dat het discours geleidelijk veranderde.


Is de inflatie dus werkelijk van voorbijgaande aard? Op het huidige niveau, ja, natuurlijk. De inflatie zal alleen al door het basiseffect (de vergelijkingsbasis met het voorbije jaar) geleidelijk terugvallen. Maar de inflatie zal wel hoger zijn dan wat we gewoon waren tot 2019. Hoeveel hoger? Dat is de vraag.


We wachtten op een verduidelijking van de Amerikaanse centrale bank (Fed). In haar officiële verklaring van 26 januari verklaarde ze dat het "binnenkort passend" zou zijn om de officiële kortermijnrente te verhogen en de obligatieaankopen begin maart stop te zetten. In 1e instantie kwamen de financiële markten tot rust, met zelfs een lichte stijging van de aandelenkoersen, maar tijdens de persconferentie van voorzitter Jerome Powell daalden de beurzen terug. Powell liet duidelijk uitschijnen dat de duimschroeven zullen worden aangedraaid.

Conclusie - wat er echt toe doet


Sentiment

De markt is in ‘risk off’-modus gegaan. Het is bijzonder interessant op te merken dat crypto's nu als ‘risicovolle activa’ worden beschouwd en niet langer het karakter van een veilige haven hebben. De meeste verloren sinds november de helft van hun waarde.

Langetermijnrente

De 10-jaarsrente is in Amerika en Europa licht gestegen. Paradoxaal genoeg benadeelt dit de meest veelbelovende groeiondernemingen.

De waardering van groeibedrijven stoelt grotendeels op toekomstige winsten. Die worden evenwel minder waard naarmate de rente klimt. Met andere woorden: groeibedrijven waarvan de toekomstige waarde meer dan gemiddeld zal groeien, kunnen na de huidige correctie (toch zo’n 10%) interessant zijn om in te stappen. Daarbij denken we aan IT-bedrijven, maar ook aan biotech-bedrijven die fors corrigeerden.

Beperkingen en kansen in de reële economie

Kijk als belegger naar de reële economie en laat je niet leiden door de waan van de dag. We blijven overwogen in aandelen en leggen uit waarom. Wereldwijd groeit de economie, en in de Verenigde Staten en Europa overstijgt ze zelfs haar potentieel. En in China zien we versoepelingen van het monetaire beleid.

Zijn er dan geen risico’s? Covid blijft een risico, maar met de vaccinatie en de minder ziekmakende Omikron-variant lijken we op de goede weg. De inflatie en de rentestijgingen zullen dit jaar zorgen voor meer beursschommelingen. Het is mogelijk om u hiertegen te beschermen. Door vaste inkomsten te vermijden, door sectoren te vermijden die gevoelig zijn aan lockdowns, en door de voorkeur te geven aan aandelen van bedrijven met ‘pricing power’ (bedrijven die de hogere kosten kunnen doorrekenen aan de consument) of met unieke oplossingen die gesteund worden door huidige maatschappelijke thema’s (Europese en Amerikaanse green deals, digitalisering…). Aandelen zijn minder duur dan een jaar geleden, omdat de winsten stijgen. Wie het hoofd koel houdt, kan hiervan profiteren.

Vroeg of laat keert de beurs terug naar de werkelijkheid. De richting blijft dezelfde. Bij turbulentie is het essentieel om die richting vast te houden, zonder u te laten afleiden door de schommelingen.

Er is geen sprake van een nieuwe economische ramp. Er is geen zeepbel. En, in principe, zal er geen Derde Wereldoorlog komen. Enkel wat inflatie. De langetermijnrente klimt geleidelijk hoger, maar de reële rentevoeten zijn nog altijd negatief. Nog steeds een klimaat waarin we de voorkeur geven aan aandelenbeleggingen boven cash en vastrentende overheidsobligaties.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.