Toelichting bij de berekening van de meer/minwaarden van beleggingen

 • Welke meer/minwaarden ?

  De berekening van meer/minwaarden is beschikbaar voor een beleggingslijn en voor de onderliggende bewegingen.

  Voor elke berekening onderscheiden we:

  • De meer/minwaarde sedert de datum van aankoop: meet de evolutie van de belegging vanaf de aankoopdatum en de huidige datum.
  • De meer/minwaarde sedert het begin van het jaar: meet de evolutie van de belegging tussen 1 januari van het lopende jaar of de aankoopdatum als die recenter is en de huidige datum.

  Voor elke beweging kunt u ook een geannualiseerde meer/minwaarde opvragen (= min/meerwaarde sinds datum van aankoop omgezet op jaarbasis).

  De meer/minwaarden worden berekend voor elke belegging apart en zijn niet beschikbaar op het totaal van de portefeuille.

 • Hoe worden de meer/minwaarden berekend?

  Om de meer/minwaarde van een belegging te berekenen houden we rekening met:

  • enerzijds de waardering van uw belegging op het moment van aankoop (of op het einde van het vorige jaar)
  • en anderzijds:
  • de ontvangen vergoedingen (interesten, dividenden,…) per belegging
  • de huidige waarde van de belegging (met de laatst beschikbare waardering)

  De eventuele kosten en taksen worden niet in rekening genomen.

  Voor beleggingen in vreemde deviezen worden de meer/minwaarden zowel uitgedrukt in het vreemde devies als in EUR.

  Voor welke beleggingen ?
  De meer/minwaarden


  Worden berekend voor Worden niet berekend voor


  • aandelen
  • Tak 21-beleggingsverzekeringen
  • instellingen voor collectieve beleggingen (ICB’s)
  • spaarrekeningen
  • vastgoedcertificaten
  • termijnrekeningen
  • schuldinstrumenten
  • kasbons

  • Tak 23-beleggingsverzekeringen

  • staatsleningen en staatsbons

  • pensioensparen

  • warranten

  • turbo’s

  • sprinters en speeders

  Opmerking : de meer/minwaarden kunnen niet worden berekend als bepaalde gegevens ontbreken of als de waardering van de belegging niet mogelijk is.

  Indien u onregelmatigheden vaststelt, neem contact op met uw financieel adviseur.

 • FIFO-principe

  Om meer/minwaarden te berekenen passen we het FIFO-principe (First In/First Out) toe: wat eerst aangekocht werd zal eerst verkocht worden.
  De toepassing houdt m.a.w. enkel rekening met de resterende posities.

  Gedetailleerd voorbeeld


   Data
  Beweging
  Aantal
  Koers/Waarde per deel
  01/07/2009
  Aankoop
  100
   13 EUR
  10/09/2010
  Aankoop
  100
  15 EUR
  20/11/2012
  Verkoop   
  80
  19,5 EUR

  Saldo op 21/11/2012 : 120 delen

  Het saldo van 120 delen wordt in het beleggingsoverzicht gevormd door de volgende resterende bewegingen (volgens het FIFO-principe):

  Data Beweging Aantal Koers/Waarde per deel
  01/07/2009
  Aankoop 20
   13 EUR
  10/09/2010
  Aankoop
  100
  15 EUR

  Voorbeeld berekening meer/minwaarde

  In dit voorbeeld vertrekken we van dezelfde basis als in het voorbeeld FIFO-principe, maar voegen we de couponbetalingen toe.

  Aankoop op verschillende momenten van een fonds, met jaarlijks dividend op 15/10.
  Verkoop van een deel van de positie op 20/11/2012.
  Op 15/05/2013 is de waarde van het fonds (de NIW) 23 EUR per deelbewijs.
  De NIW van het fonds op 31/12/2012 bedroeg 20 EUR per deelbewijs.

  Elementen die in rekening genomen worden bij de berekening van de meer/minwaarde Wat zichtbaar is op het scherm na het klikken op het vergrootglas 
  Data
  Beweging
  Aantal Koers/Waarde per deel
  01/07/2009
  Aankoop
  100 13 EUR

  Datum :

  Aantal

  Verworven interest :

  Koers : 

  15/05/2013

  120 delen

  0,00 EUR

  23,00 EUR

  15/10/2009
  Coupon
  100  1 EUR
  10/09/2010
  Aankoop
  100  15 EUR
  15/10/2010
  Coupon
  200
  1,1 EUR
  15/10/2011
  Coupon
  200 0,8 EUR
  15/10/2012
  Coupon
  200 1 EUR
  20/11/2012
  Verkoop
  80
  19,5 EUR

  Om meer/minwaarden te berekenen passen we het FIFO-principe (First In/First Out) toe.

  Het detail van de berekening van de min/meerwaarde wordt als volgt getoond:

  Meer/minwaarde sinds aankoop
  15/05/2013
  Saldo
  120
  23 EUR
  Indicatieve waarde:
  2 760,00 EUR
  Ontvangen dividenden :
  368,00 EUR
  Totale waarde:
  3 128,00 EUR
  Aankoopwaarde :
  1 760,00 EUR
  Meer/minwaarde :
  1 368,00 EUR
  In percentage:
  77,72 %
  Meer/minwaarde sinds begin van het jaar
  15/05/2013
  Saldo 120 23 EUR
  Indicatieve waarde:
  2 760,00 EUR
  Ontvangen dividenden: 0,00 EUR
  Totale waarde:
  2 760,00 EUR
  Waarde op 31/12/2012 :
  2 400,00 EUR
  Meer/minwaarde :
  360,00 EUR
  In percentage :
   15,00 %