Beleggen voor mens en samenleving
Beleggen voor mens en samenleving

RECLAME

Door de Covid-pandemie zijn we ons bewust geworden van de nood aan een gezondere omgeving en een evenwichtigere samenleving. Daarom engageert Belfius zich voor een respectvollere samenleving door beleggingsoplossingen te selecteren die maatschappelijk zinvol zijn.

Lang leven... Beter leven!1

In 2018 telde de wereldbevolking voor het eerst in de geschiedenis meer personen van 65 jaar dan kinderen jonger dan 5. De levensverwachting in goede gezondheid stijgt, vooral dankzij de evolutie in de zorg, betere voeding, en een actievere en gezondere levensstijl.

Het potentieel van de zilveren economie

Vandaag vertegenwoordigen senioren wereldwijd een groeiend bevolkingspercentage. Bijgevolg stijgt hun economisch belang, waardoor we spreken van de ‘zilveren economie’.

Behalve het feit dat senioren specifieke noden hebben, waarvan er veel beantwoord kunnen worden door nieuwe technologieën (telemonitoring, slimme horloges, valdetectie, zelfrijdende auto’s, stemherkenning…), willen ze ook langer in goede gezondheid leven en besteden ze dus meer aandacht aan sport en gezonde voeding.

Bovendien hebben ze meer tijd om van het leven te genieten, uitstappen te maken en te reizen, en willen ze betrokken zijn bij de samenleving, wat ook mogelijk wordt door de technologie (sociale media, video calls...).

Vrouw met grijs haar

De cijfers van de zilveren economie

Volgens de schattingen steeg de wereldwijde koopkracht van de zilveren generatie in 2019 tot 15 000 000 000 000 (vijftienduizend miljard dollar), wat ongeveer overeenkomt met het bruto binnenlands product van de eurozone. Tegen 2030 zal 40% van de wereldwijde consumptie verzekerd worden door senioren.1

Iedereen kansen geven

Tegenwoordig blijven bepaalde bevolkingsgroepen helaas kwetsbaar en hebben ze moeite om hun rechten te laten gelden: vrouwen, kinderen, jongeren… Nochtans hebben ze de samenleving veel te bieden.

De voordelen van gendergelijkheid

Volgens de Verenigde Naties is gendergelijkheid niet alleen een fundamenteel recht, maar ook een noodzakelijk fundament voor de totstandkoming van een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. Toch blijven vrouwen gestraft worden door ongelijkheid. In België is er nog veel werk aan de winkel. Op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld hebben vrouwen niet altijd toegang tot degelijke jobs en de loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt gemiddeld 23% voor dezelfde banen.2

De vrouwenemancipatie heeft evenwel positieve gevolgen op socio-economisch vlak, zowel wat productiviteit als groei betreft.3 Verschillende studies tonen aan dat bedrijven die ijveren voor een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen, betere financiële resultaten behalen en hun langetermijnresultaten verbeteren. Deze bedrijven hebben de neiging om hun klanten beter te kennen, hun personeel gelukkiger te maken en makkelijker de beste talenten aan te trekken.

Zakenvrouw

Betere resultaten voor ondernemingen met vrouwen in hun raad van bestuur

Meerdere studies wijzen de beste prestaties en productiviteit toe aan bedrijven met vrouwen in hun directie.4

Een mooiere toekomst voor de volgende generaties

Elke minuut worden er 250 baby’s geboren. Helaas kunnen ze niet allemaal genieten van een bloeiende omgeving.

  • In België leeft 1 kind op 5 in armoede. Wereldwijd is dat 1 kind op 3.5
  • De wereld telt meer dan 2,2 miljard kinderen en bijna 90% van hen leeft in ontwikkelingslanden.6
    Volgens schattingen van UNICEF worden 1,2 miljard kinderen geconfronteerd met zogenaamde multidimensionale armoede: ze hebben geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, voeding of water.7

Kinderen zijn de toekomst van de mensheid. Hun gezondheid, hun veiligheid en hun opvoeding zijn de sleutels voor een betere toekomst. Er valt echter nog heel wat vooruitgang te boeken.

  • Het gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen doodt meer kinderen dan oorlogen.8
  • Volgens de Wereldbank (2018) zal 56% van de kinderen die vandaag wereldwijd geboren worden, niet de helft van hun potentiële inkomsten krijgen in de loop van hun leven, doordat overheden niet efficiënt investeren in gezondheid en onderwijs voor hun bevolkingen.9
jong meisje

Innoveren voor de jeugd

Minderjarigen maken een derde van de wereldbevolking uit en heel wat ondernemingen innoveren om aan hun noden te voldoen.

 

Gezonde voeding voor iedereen

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, daarvoor is gezonde voeding nodig. Op wereldschaal is voeding ook een grote ecologische uitdaging waar verschillende partijen bij betrokken zijn, van producent tot consument. We schatten dat de wereldwijde vraag naar voedsel tegen 2050 zal stijgen tot 60%, met liefst 35% van de bevolking die geconfronteerd zal worden met voedselonzekerheid.10

Deze vooruitzichten onderstrepen de urgentie om iets te ondernemen: de Europese Green Deal voorziet onder andere 50% minder pesticiden en 25% biologische landbouw tegen 2030, met als doel het continent naar een gezonder en duurzaam voedselmodel te loodsen.11

Ontdek de beleggingsoplossingen die Belfius rond dit thema commercialiseert

Vooraleer te beslissen om in fondsen12 te beleggen, leest u best eerst het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID), het prospectus en de productfiche, gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in de Belfius-kantoren en op belfius.be. U vindt een samenvatting van uw rechten als belegger op belfiusam.be, beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Fondsen

Gendergelijkheid
Belfius Equities Wo=Men

Aandelenfonds van bedrijven die goede resultaten behalen op het vlak van gendergelijkheid en/of die de opname van vrouwen in verantwoordelijke posities bevorderen. Belfius Equities Wo=Men is een compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Levenskwaliteit en -verwachting
Belfius Equities Be=Long

Aandelenfonds van bedrijven die bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit en -verwachting. Belfius Equities Be=Long is een compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Ontwikkeling van kinderen
Belfius Equities Become

Aandelenfonds van bedrijven die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Belfius Equities Become is een compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Voeding
Belfius Equities Innov=Eat

Aandelenfonds van ondernemingen die bijdragen aan de duurzame productie van voldoende voedsel en/of betere en gezondere voeding leveren. Belfius Equities Innov=Eat is een compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Demografie
Candriam Equities L Global Demography

Internationaal aandelenfonds dat voordeel haalt uit de wereldwijde demografische evolutie. Candriam Equities L Demography is een compartiment van de bevek Candriam Equities L naar Luxemburgs recht, beheerd door Candriam, SCA naar Luxemburgs recht. De beheersvennootschap kan op elk moment beslissen om het fonds niet langer in België te verhandelen.

Dit interesseert me

Aandelen13

Genderlijkheid

Ontdek de beschikbare aandelen rond dit thema op het beursplatform Re=Bel.

Dit interesseert me

Dit interesseert me

Levenskwaliteit en -verwachting

Ontdek verschillende bedrijven die bijdragen aan het welzijn van senioren op het beursplatform Re=Bel.

Dit interesseert me

Dit interesseert me

Ontwikkeling van kinderen

Ontdek de top van ondernemingen die bijdragen aan het welzijn van kinderen op het beursplatform Re=Bel.

Dit interesseert me

Dit interesseert me

Voeding

Ontdek ondernemingen die ijveren voor de ontwikkeling van het voedsel van morgen op het beursplatform Re=Bel.

Dit interesseert me

Dit interesseert me


1 Alle cijfers van dit onderdeel komen uit The World Population Prospects, 2019.
2UN News Centre, 2017.
3ONU Femmes, 2018.
4Newcastle University, 2022.
5Unicef, 2020.
6Humanium, 2023.
7Unicef, 2020.
8Unicef, 2019.
9The World Bank, 2018.
10Food and agriculture 2050 data portal, 2018.
11Conseil européen, 2023. Euronews, 2022.
12 Een fonds, ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genoemd, is een financieel instrument waarmee u kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties…) door een welbepaalde beleggingsstrategie te volgen. Ook al bieden fondsen meerdere voordelen, ze brengen ook risico’s en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gegarandeerd of beschermd.
13 Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het kapitaal van een onderneming. Als u aandelen koopt op de beurs, wordt u aandeelhouder van de onderneming. Deze eigendomstitel geeft u het recht om informatie te verwerven over de prestaties van de onderneming, om te stemmen op haar algemene vergadering en om een deel van de winst te krijgen in de vorm van een dividend als ze er uitgeeft. Wanneer u aandeelhouder wordt van een onderneming, werkt u mee aan haar ontwikkeling en neemt u de risico’s erbij binnen de limieten van uw belegging. In ruil kan u in principe profiteren van een interessante meerwaarde op lange termijn bij de verkoop van uw aandelen. Door te beleggen in aandelen van verschillende bedrijven, en verschillende sectoren en regio’s in de wereld diversifieert u uw portefeuille en beperkt u uw risico. Het is dus beter om een beetje aandelen van veel bedrijven te kopen dan veel aandelen van maar enkele bedrijven.