Betalen met een cheque

Waarom dit betaalmiddel gebruiken?


 • om grote bedragen te betalen of te innen
 • om zeer grote aankopen te waarborgen (met een gecertificeerde, geviseerde, geavaleerde ... cheque)

De cheque in de praktijk

 • Betalen per cheque

  Handelscheque: deze wordt enkel gebruikt tussen handelaars. 

  • Enkel geldig in België
  • Niet gewaarborgd

  Gecertificeerde cheque: het bedrag waarvoor de cheque uitgeschreven is, wordt ter beschikking gehouden tot het einde van de aanbiedingstermijn

  • Het kantoor debiteert de rekening van de trekker met het bedrag en schrijft een Belfius-bankcheque uit
  • De begunstigde vergewist zich ervan dat de certificatieclausule opgenomen is en ondertekend is door de betrokken bank
  • Er wordt enkel betaald indien er voldoende geld op de rekening staat
  • Alleen de trekker kan de certificatie aanvragen

  Geviseerde cheque: er staat voldoende geld op de rekening op het ogenblik dat het visum wordt geplaatst.

  • De cheque wordt geviseerd door de bank van de uitschrijver
  • De cheque vermeldt de volgende gegevens:
   • Stempel van de bank + vermelding 'visum' op de keerzijde
   • Op de keerzijde: datum, handtekening en stempel
  • Op het moment dat de cheque geviseerd werd, was die gedekt
  • De veiligheid is beperkt

  Geavaleerde cheque: een derde staat borg voor de betaling van de cheque voor rekening van de trekker (of endossant) indien deze laatste zijn verplichtingen niet nakomt.

  • De volgende gegevens worden aangebracht op de cheque:
   • Vermelding 'Goed voor aval'
   • Vermelding van de persoon voor wie het aval wordt gegeven (indien geen vermelding = aval voor de trekker)
   • Bedrag waarvoor het aval wordt gegeven
   • Handtekening van de avalgever
  • Het aval kan niet worden gegeven door de betrokkene zelf

  Circulaire cheque: cheque op naam uitgeschreven door een bank en uitbetaalbaar door de meeste financiële instellingen in België.

  • Standaardbetaalmiddel van de overheidssector in België
  • Aanvaard bij de meeste financiële instellingen
  • Op naam: alleen de begunstigde kan de cheque innen
  • Moet binnen 100 dagen geïnd worden. Daarna: terug naar de opdrachtgever
  • Maximumbedrag van 2 500 EUR
  • Enkel uitbetaalbaar op een rekening

  Wist u dat?

  Kruis uw cheques: zo beperkt u het risico bij verlies of diefstal, want de persoon die de cheque in zijn bezit heeft, kan hem enkel laten storten op zijn rekening bij zijn eigen bank.
  Als het bedrag in letters verschilt van het bedrag in cijfers, heeft het bedrag in letters altijd voorrang.

 • Wettelijk verplichte vermeldingen

  • Het woord cheque
  • De onvoorwaardelijke opdracht om een bepaalde som te betalen
  • Als er geen muntcode vermeld is, wordt verondersteld dat de cheque in EUR is 
  • Naam van de betrokkene (bank die moet betalen)
  • Plaats van betaling
   • Als er geen bijzondere vermelding staat, wordt de plaats die naast de naam van de betrokkene staat, als de plaats van betaling beschouwd.
   • Staat er helemaal niets vermeld, dan is de cheque uitbetaalbaar in de zetel van de betrokkene.
   • Als er verschillende plaatsen naast de naam van de betrokkene staan, geldt de eerste als plaats van betaling.
  • Plaats en datum van uitschrijving
  • Handtekening van de betrokkene
 • Een cheque die geweigerd wordt wegens ontoereikende dekking is een wettelijk strafbaar zwaarwegend feit

  • De cheque moet van bij de ondertekening gedekt zijn 
  • Als u begunstigde bent van een ongedekte cheque: zet na verwittiging alle middelen van gedwongen invordering in (zoals beslag), om uw schuldvordering te recupereren
  • De proceskosten zijn ten laste van de uitschrijver
 • Verzet op cheque

  • In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een cheque 
  • Bevestig het verzet op de cheque onmiddellijk schriftelijk aan uw kantoor
  • Hoge kosten
 • Een internationale cheque ontvangen

  • Wees voorzichtig met het aannemen van buitenlandse cheques. 
  • U hebt geen enkele garantie.
  • Vermijd zoveel mogelijk cheques in vreemde valuta's (andere munten dan de euro).
 • Uitvoeringstermijn

  • Vrij lang 
  • Verschilt volgens land van herkomst en financiële instelling
 • Tarieven