Richtlijnen

Wat mag niet?

De inhoud van uw ontwerp mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Uw ontwerp mag geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig intellectueel eigendomsrecht. Voor het gebruik van beelden moet u wettelijk gezien over de toestemming van de eigenaar en de afgebeelde personen beschikken, ook wanneer deze beelden afkomstig zijn van het internet. Voor alle afbeeldingen van personen vereist Belfius Bank dan ook dat u over de expliciete of impliciete toestemming van de afgebeelde personen beschikt. Ongeacht de hieronder vermelde regels behoudt Belfius Bank zich steeds het recht toe afbeeldingen van personen te weigeren wanneer zij over aanwijzingen meent te beschikken dat de betrokkene geen impliciete of expliciete toestemming heeft verleend. Behalve wanneer het om eigen afbeeldingen gaat of afbeeldingen waarvan u de eigenaar bent, waarvan u het auteursrecht hebt of waarop u een gebruiksrecht hebt verworven, aanvaardt Belfius Bank geen ontwerpen met:

 • afbeeldingen en namen van beroemdheden, zoals popsterren (behalve de afbeeldingen die opgenomen zijn in de galerij van de Fotokaart), sporters en royalty,
 • logo’s, namen van merken of bedrijven,
 • songteksten, gedichten of notenbalken die auteursrechtelijk beschermd zijn,
 • stripfiguren,
 • advertenties, reclamefoto’s, verwijzingen naar merkproducten,
 • adressen, commerciële telefoonnummers, e-mailadressen of internetadressen,
 • pasfoto’s,
 • kunstwerken.

In geen geval worden foto’s, afbeeldingen en/of teksten toegelaten:

 • met politieke of religieuze connotatie;
 • met gewelddadige, racistische, xenofobische, onwettige, opruiende, shockerende, provocatieve, seksuele of obscene inhoud of connotatie;
 • alcohol, drugs en tabak of hun gebruik;
 • van identiteitsbewijzen;
 • pincodes;
 • die aanzetten tot een misdrijf, een misdaad of een terroristische daad;
 • die aanzetten tot zelfmoord.

Verder kan u uiteraard enkel een Fotokaart aanvragen voor uw eigen bankkaart. In geen geval zal Belfius Bank aanvaarden dat misbruik wordt gemaakt van deze dienst om een Fotokaart aan te vragen voor derden. In voorkomend geval zal Belfius Bank alle kosten verbonden aan het misbruik ten laste van de misbruiker leggen, vermeerderd met een administratiekost van 40 euro.