Hoe beveiligt en legaliseert PaPyRuS mijn documenten?

PDF-documenten – of het nu de elektronische versie dan wel een afgedrukte versie is – hebben dezelfde juridische, administratieve, wettelijke waarde als papieren documenten. Hoewel u over de mogelijkheid beschikt, is het niet nodig om de documenten af te drukken. Het PDF-document kan worden beschouwd als een origineel. Om te waarborgen dat het wordt aanvaard, hebben wij vier beveiligings- en beschermingsniveaus ingebouwd. Dankzij die beveiliging kan er geen twijfel bestaan over de waarde van het document. Het kan zelfs worden beschouwd als betrouwbaarder dan een papieren document.


Deze beveiliging gaat uit van vier complementaire pijlers:

  1. De toegang tot het document is onderworpen aan de beveiliging van My Portal | BelfiusWeb of van Belfius Secure EDI. Alleen de aangeduide personen hebben het recht om documenten op te vragen. Zodra deze documenten zijn gedownload, is het aan u om te waken over het vertrouwelijk karakter van de documenten die op uw systeem zijn opgeslagen.

  2. De PDF-documenten kunnen dankzij de beveiliging van Adobe Acrobat niet worden gewijzigd.

  3. Het hoofdelement van de beveiliging is het elektronische certificaat. Ieder document is namelijk gecertificeerd met een hoogwaardige elektronische handtekening. Het certificaat voldoet aan de eisen van de wet van 9 juli 2010 betreffende de elektronische handtekening. Dat houdt in dat de elektronische handtekening op ieder document dezelfde juridische waarde heeft als een handtekening op papier. De authenticiteit en de integriteit van het document kunnen niet worden betwist en iedere vervalsing wordt duidelijk en direct geïdentificeerd.

    Indien u documenten in uw bezit hebt die werden uitgegeven in het kader van het PaPyRuS-project (hetzij omdat u een gebruiker van het systeem bent, hetzij omdat een van de gebruikers u een dergelijk document heeft overgemaakt) en u wenst de geldigheid van de elektronische handtekening te verifiëren, dan vragen wij u om de volgende procedure te doorlopen (één keer per computer uit te voeren).

  4. Op iedere pagina van een rekeninguittreksel wordt een MAC-code vermeld. Dit is een combinatie van alfanumerieke tekens die wordt berekend op basis van de inhoud van het document. Aan de hand hiervan kan achteraf de authenticiteit en de integriteit van een Belfius-dagafschrift manueel worden gecontroleerd (bijvoorbeeld als u twijfelt aan de authenticiteit van een afschrift dat is afgedrukt of als de elektronische controle van de handtekening – om de een of andere reden - niet lukt).

Neem contact met ons op