Alerting

Alerting is een direct messaging service die u automatisch informeert zodra zich een belangrijke gebeurtenis voordoet in uw portefeuille van producten die bij Belfius Bank worden beheerd. Op die manier kunt u onmiddellijk reageren en de nodige maatregelen nemen.

Alerting is de ideale oplossing indien u

  • op elk ogenblik op de hoogte wilt blijven van de status van uw rekeningen, betalingen, beleggingen, kredieten
  • wilt reageren op de ontwikkelingen op de financiële markten
  • de reportingbestanden snel wilt kunnen opvolgen (CODA-documenten, PaPyRuS ...)

Goed om te weten

De voordelen voor uw instelling

Alerting informeert u op een duidelijke en precieze manier, zodat u snel kunt reageren wanneer zich een belangrijke gebeurtenis voordoet in uw portefeuille van Belfius-producten.

U werkt efficiënter

  • U wordt via uw persoonlijke Messaging box en/of via e-mail automatisch op de hoogte gehouden van sleutelmomenten of van de evolutie van uw producten.
  • U neemt de juiste beslissingen op het juiste moment, zonder dat u daarvoor permanent de status van uw rekeningen, betalingen, beleggingen, kredieten… moet volgen ...

U bespaart kostbare tijd

  • Alle informatie die u nodig heeft voor het beheer van de producten, wordt gecentraliseerd en is onmiddellijk beschikbaar
  • Ieder bericht bevat steeds een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en een praktische link, zodat u met één enkele klik wordt doorverwezen naar de desbetreffende pagina van uw financieel beheer

U past  Alerting  aan uw behoeften aan

  • De berichten worden individueel voor iedere gebruiker afzonderlijk gedefinieerd en zijn aangepast aan de producten en de entiteiten die in BelfiusWeb worden beheerd
  • Het vertrouwelijk karakter en de personalisering worden gewaarborgd dankzij de beveiliging via uw BelfiusWeb Card of Isabel

Meer informatie?

Messaging Video

Hoe slechte betalers vermijden ?

U wilt betalingsachterstallen, onbetaalde facturen en lange procedures vermijden? Laat uw facturen innen door BCF Online!

Welke vragen stellen anderen zich?

Lees alle vragen

Andere diensten via BelfiusWeb

PaPyRuS

Ontvang en beheer uw reportingdocumenten in PDF-formaat

Meer informatie