Messaging

Messaging is een direct messaging service die u automatisch informeert zodra zich een belangrijke gebeurtenis voordoet in uw portefeuille van producten die bij Belfius Bank worden beheerd. Op die manier kunt u onmiddellijk reageren en de nodige maatregelen nemen.

Messaging is de ideale oplossing indien u

 • op elk ogenblik op de hoogte wilt blijven van de status van uw rekeningen, betalingen, beleggingen, kredieten
 • wilt reageren op de ontwikkelingen op de financiële markten
 • de reportingbestanden snel wilt kunnen opvolgen (CODA-documenten, PaPyRuS ...)

Goed om te weten

De voordelen voor uw onderneming

Messaging informeert u op een duidelijke en precieze manier, zodat u snel kunt reageren wanneer zich een belangrijke gebeurtenis voordoet in uw portefeuille van Belfius-producten.

U werkt efficiënter

 • U wordt via uw persoonlijke Messaging box en/of via e-mail automatisch op de hoogte gehouden van sleutelmomenten of van de evolutie van uw producten.
 • U neemt de juiste beslissingen op het juiste moment, zonder dat u daarvoor permanent de status van uw rekeningen, betalingen, beleggingen, kredieten… moet volgen ...

U bespaart kostbare tijd

 • Alle informatie die u nodig heeft voor het beheer van de producten, wordt gecentraliseerd en is onmiddellijk beschikbaar
 • Ieder bericht bevat steeds een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en een praktische link, zodat u met één enkele klik wordt doorverwezen naar de desbetreffende pagina van uw financieel beheer

U past Messaging aan uw behoeften aan

 • De berichten worden individueel voor iedere gebruiker afzonderlijk gedefinieerd en zijn aangepast aan de producten en de entiteiten die in My Portal | BelfiusWeb worden beheerd
 • Het vertrouwelijk karakter en de personalisering worden gewaarborgd dankzij de beveiliging via uw BelfiusWeb Card of Isabel

Hoeveel kost dat?

 • 50 euro per jaar voor de eerste 10 gebruikers
 • Gratis voor de volgende
Messaging Video

Hoe slechte betalers vermijden ?

U wilt betalingsachterstallen, onbetaalde facturen en lange procedures vermijden? Laat uw facturen innen door BCF Online!

Welke vragen stellen anderen zich?

Lees alle vragen

Andere diensten via My Portal | BelfiusWeb

PaPyRuS

Ontvang en beheer uw reportingdocumenten in PDF-formaat

Meer informatie

BelfiusSoft

Beheer uw transacties offline en verwerk uw gecodeerde dagelijkse dagafschriften (CODA)

Meer informatie