Geldmarktfondsen

Een geldmarktfonds (of thesauriefonds) is een zeer liquide formule die een hoger potentieel rendement biedt. Een geldmarktfonds belegt in hoofdzaak in geldmarktinstrumenten op korte en op heel korte termijn, met een maximale looptijd van 12 maanden. Elk geldmarktfonds volgt een welbepaalde beleggingsstrategie.

Een geldmarktfonds is de ideale oplossing als u

 • uw beleggingsportefeuille wilt diversifiëren
 • kiest voor een formule met een hoger potentieel rendement
 • gemakkelijk wilt kunnen beschikken over uw geldmiddelen

Opteer voor een andere formule als u liever…

 • het recht hebt op de volledige terugbetaling van uw kapitaal

Goed om te weten

 • heel liquide (dagelijkse opeisbaarheid);
 • hoge transparantie;
 • grote diversificatie dankzij de onderliggende investeringen
 • toegang tot specifieke markten;
 • toegankelijk voor elk beleggersprofiel ;
 • zonder formele kapitaal- en rendementsgarantie.
 • Geldmarktfondsen kunnen een externe rating "AAAm" krijgen van ratingbureau Standard & Poor's als zij voldoen aan de selectievoorwaarden in verband met de halflange termijn en de onderliggende kwaliteit.
 • Via My Portal / BelfiusWeb, kunt u gemakkelijk de prestaties van de geldmarktfondsen in het aanbod van Belfius Bank raadplegen.

Advies
Maak geregeld een gedetailleerde analyse van uw beleggingsportefeuille volgens activaklasse. Analyses volgens het product, de munt, de geografische of sectorale spreiding zijn eveneens mogelijk.

MiFID

mifidsmall

De Europese MiFID-richtlijn schrijft naast een betere bescherming van de beleggers ook transparantere informatie voor. De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen zoals Belfius Bank in de eerste plaats de kandidaat-beleggers moeten kennen alvorens hun beleggingsadvies te verstrekken. Dat kan door uw beleggersprofiel te laten bepalen.

Monetary Fund Video

Wist u dat?

Wilt u uw beleggingen in realtime volgen, 24/7? Market Rates Watch bezorgt u via grafieken informatie over de evolutie van de financiële markten.

Meer info