De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting (APB)

De transformatie van de leeftijdspiramide kan een aanzienlijke impact hebben op de gemeenteontvangsten.

De meeste gemeenten zullen bij ongewijzigde trend de opbrengst van de aanvullende personenbelasting (APB) zien dalen wanneer het aandeel van 60-plussers in hun bevolking groeit. De impact verschilt echter sterk per gemeente.

Analysis

Lees de volledige studie


Meer info
Analysis

Analyse van de vergrijzing en de link met het netto belastbaar inkomen


Meer info
Analysis

De impact van de vergrijzing rekening houdend met het aandeel van de APB in de gemeenteontvangsten


Meer info

 

De vergrijzing: een uitdaging voor de overheidsfinanciën

Dat de vergrijzing een uitdaging vormt is voldoende bekend. Zowel in maatschappelijk opzicht als op het vlak van de overheidsfinanciën en dit voor alle bestuursniveaus. De lokale besturen staan op de eerste rij om met een breed spectrum van aangepaste diensten de maatschappelijke gevolgen van de sterk toenemende vergrijzing op te vangen.


De analyse van juni 2016 verschaft u inzicht in:

  • de demografische vooruitzichten rond de vergrijzing
  • de regionale verschillen
  • de maatschappelijke gevolgen

Lees de volledige studie