Onze meest recente studies

Heel wat thema’s zijn interessant om er dieper op in te gaan. Daarom stellen wij u, bovenop de klassieke studies, regelmatig een extra analyse voor: specifiek qua onderwerp, dicht op de actualiteit.

Energie-efficiënte gebouwen voor lokale besturen: zowel een noodzaak als een opportuniteit

MMI AnalyseTheme1

Hoe is het gesteld met het openbaar vastgoed? En welke maatregelen moeten er worden genomen?

Belangrijkste bevindingen van de studie:

 • het Belgisch openbaar vastgoedpark is verouderd en vereist een globale strategie die de energie-efficiëntiemaatregelen integreert
 • de energieaudit is de eerste belangrijke stap om het besparingspotentieel te kunnen schatten
 • de formules "derde-investeerder" bieden onmiskenbare voordelen

In de studie reiken we u verder concrete pistes aan voor de uitvoering en financiering van een energie-efficiëntiebeleid. U kan ook een samenvatting lezen.

Wist u dat?

Belfius vindt energie-efficiëntie bijzonder belangrijk en heeft als enige Belgische bank een akkoord gesloten met de Europese Investeringsbank om de financiering van energie-efficiënte projecten te vergemakkelijken. Profiteer ervan !

Archief

Intercommunales betaalden in 2015 voor het eerst vennootschapsbelasting

MMI AnalyseTheme1  

Intercommunales betaalden in 2015 voor het eerst vennootschapsbelasting

 • Investeringen blijven op niveau
    
 • Eerste jaar vennootschapsbelasting

 • Verschillende sectoren uitgelicht

Lees hier de analyse

Extra info per sector

Crematoria Afval Water
Definities van de gebruikte ratio’s

Lees de studie : Financiële cijfers 2014 - Investeringen en resultaatverdeling van Belgische intercommunalesLokale besturen: Rekeningen en balansen 2015

 

Lokale besturen: Rekeningen en balansen 2015

U leest in deze analyse meer over:

 • het gewicht van de lokale besturen in het nationale overheidssaldo
 • de investeringsdynamiek en de impact op de schuld
 • de verschillen per type en per regio


U vindt het in deze analyse

De impact van de vergrijzing

 

De impact van de vergrijzing

De vergrijzing is een steeds groter wordende uitdaging voor de lokale besturen.

Deze analyse verschaft u inzicht in:

 • de vooruitzichten rond de vergrijzing
 • de regionale verschillen
 • de maatschappelijke gevolgen

En: wat is de impact op de overheidsfinanciën?

Lees onze analyse rond vergrijzing

Financiële cijfers 2014 - Investeringen en resultaatverdeling van Belgische intercommunales

MMI AnalyseTheme1  

Financiële cijfers 2014 - Investeringen en resultaatverdeling van Belgische intercommunales

 • Hoe worden investeringen gefinancierd?

 • De verschillende sectoren uitgelicht

 • De mogelijke impact van het nieuwe fiscaal statuut

Extra info per sector

Energie Afval Water

De lokale besturen in het kader van het budgettair stabiliteitspact en de ESR-normen

MMI AnalyseTheme1  
 • nieuwe financiële verplichtingen

 • de budgettaire werking in de praktijk

 • hoe de investeringscapaciteit behouden

Lees het hier

Het belang van overheidsinvesteringen voor de economie - Maart 2015