Obligaties, gestructureerde notes en derivaten

Koop online via uw smartphone, tablet of pc.

Het betreft hier producten die Belfius Bank, Belfius Financing Company of andere emittenten (overheden, ondernemingen) uitgeven om geld op te halen op de markten.

Door in een van deze producten te beleggen, leent u uw spaargeld aan de uitgevende instelling. Tegelijkertijd diversifieert u uw portefeuille om hem potentieel rendabel te maken.

Raadpleeg het uitgifteprogramma (Meer info > Documenten) vooraleer op een product in te tekenen.

Meer info omtrent de voornaamste kenmerken van een obligatie, een gestructureerde note of een derivaat.

De aanbeveling van onze experten voor de maand november 


Derivaat in euro waarvan het rendement afhangt van de evolutie van de iStoxx Europe ESG Climate Awareness Select 50 (Price) Index

  • Looptijd: 5 jaar
  • Minimum bedrag: 1.000 euro
  • Het rendement hangt af van de evolutie van een index, waarvan de aandelen worden geselecteerd uit 50 bedrijven die rekening houden met de klimaatverandering, initiatieven willen nemen voor meer hernieuwbare energie en die beschouwd worden als toonaangevend op het valk van ESG-criteria.
  • Met gelimiteerd kapitaalrisico (max 5%)

Meer info
 

Andere producten