Obligaties, gestructureerde notes en derivaten

Koop online via uw smartphone, tablet of pc.

Het betreft hier producten die Belfius Bank, Belfius Financing Company of andere emittenten (overheden, ondernemingen) uitgeven om geld op te halen op de markten.

Door in een van deze producten te beleggen, leent u uw spaargeld aan de uitgevende instelling. Tegelijkertijd diversifieert u uw portefeuille om hem potentieel rendabel te maken.

Raadpleeg het uitgifteprogramma (Meer info > Documenten) vooraleer op een product in te tekenen.

Meer info omtrent de voornaamste kenmerken van een obligatie, een gestructureerde note of een derivaat.

Ontdek de nieuwigheden voor mei!

Elke maand, laat Belfius Bank u nieuwe emissies met potentieel interessante voorwaarden ontdekken (mogelijkheid tot verwerving van een (jaarlijkse) vaste of variabele coupon, een meerwaarde op vervroegde of eindvervaldag, de mogelijkheid tot beleggen in EUR of in vreemde deviezen...)

Vastrentende obligatie in Nieuw-Zeelandse dollar

Looptijd: 5 jaar

Obligatie in euro met coupons die jaarlijks stijgen

Looptijd: 5 jaar

Derivaat waarvan het rendement afhangt van de evolutie van de iStoxx Europe ESG Climate Awareness Select 50 Index (ISCLESG)

Looptijd: 3 jaar


Andere nieuwe obligaties, gestructureerde notes en/of derivaten zijn ook beschikbaar deze maand:


Andere obligaties, gestructureerde notes en/of derivaten zijn ook beschikbaar op de secundaire markt.