Beleggen in obligaties

Reclame


Het gaat om producten die onderworpen zijn aan het Belgisch recht en door Belfius Financing Company NV (vennootschap naar Luxemburgs recht en 100% dochteronderneming van Belfius Bank NV, de emittent) of andere emittenten (overheden, ondernemingen) worden uitgegeven.


Door in één van deze obligaties te beleggen, kan u de basis van uw portefeuille creëren, of uw portefeuille diversifiëren.


Door te beleggen in obligaties leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om 100% van het belegde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag1. U belegt voor een bepaalde duur en geniet een jaarlijkse coupon aan een op voorhand gekende rentevoet.


Onthoud dat beleggen altijd risico's en kosten met zich meebrengt. Daarom nodigen we u uit om het basisprospectus en alle eventuele supplementen, de "final terms" en de productfiche te lezen voordat u beslist om te beleggen.


Meer info omtrent de voornaamste kenmerken van een obligatie.


1 In geval van faillissement of herstructurering van de emittent en/of de garant, opgelegd door de afwikkelingsautoriteit om een faillissement te voorkomen, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt niet te recupereren en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.

 

Nieuwe tijdelijke uitgiften