Meer ervaren of grote bedragen te beleggen?

Stel uw portefeuille evenwichtig samen


Hoe verdeel ik mijn portefeuille verstandig?

Spreid over verschillende sectoren, regio’s en activaklassen (obligaties, aandelen, vastgoed, munten… ) heen. U hebt tal van (duurzame) mogelijkheden om uw portefeuille evenwichtig te verdelen: individuele activa, fondsen of meer specifieke financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld trackers op beursindexen…

Er zijn aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen. Met het oog op risicospreiding kiezen ervaren beleggers vaak voor fondsen, samengesteld door professionele fondsenbeheerders. U kan overigens makkelijk switchen tussen fondsen (een fonds verkopen om meteen daarna in een ander fonds te beleggen).

 Aandelenfondsen


Een aandelenfonds belegt in beursgenoteerde aandelen. De waarde en het rendement ervan is dus gekoppeld aan de evoluties op de beurs.

Risico

Mogelijk kapitaalverlies en grote beursschommelingen.

Sectoriële fondsen

 • Duurzaam fonds dat in internationale aandelen belegt die zouden kunnen profiteren van technologische en robotica-innovaties.
 • Fonds dat in internationale aandelen uit de biotechnologiesector belegt.

Thematische fondsen

 • Fonds dat in Europese aandelen van ondernemingen met een stabiele winstgroei belegt.
 • Fonds dat in Europese aandelen van succesvol innoverende ondernemingen belegt.
 • Fonds dat in Europese aandelen (EU, Zwitserland en Noorwegen) van ondernemingen met goede kerncijfers en winstverwachtingen belegt.
 • Fonds dat in aandelen belegt die zouden kunnen profiteren van de mondiale demografische evolutie.
 • Fonds dat wereldwijd in aandelen belegt op basis van kwantitatieve modellen.

Regionale fondsen

 • Fonds dat in Duitse aandelen belegt.
 • Fonds dat in Chinese aandelen belegt.
 • Fonds dat wereldwijd in groeilandaandelen belegt.
 • Gediversifieerd dakfonds dat in aandelen belegt.

 

Obligatiefondsen


Obligaties worden uitgegeven door overheden, internationale organisaties of bedrijven. De waarde en het rendement van een obligatie hangen af van de coupon (vaste jaarlijkse interest), de munt van de obligatie en de rente-evolutie. Een lopende obligatie verliest aan waarde wanneer de rentes stijgen. Nieuwe obligaties worden dan interessanter dan lopende. Emittenten (uitgevers van een obligatie) van minder goede kwaliteit bieden over het algemeen een hogere coupon.

Risico

Schommelingen en risico zijn normaal gezien minder groot dan bij een aandelenfonds.

Obligatiefondsen

 • Fonds dat in groeilandobligaties in lokale munten belegt.
 • Dakfonds dat in extern beheerde obligatiefondsen belegt met zo beperkt mogelijke schommelingen van de compartimentenkoers.
 • Dakfonds dat vooral in euro-obligaties belegt.

 

Gemengde duurzame fondsen


Gemengde fondsen spreiden hun beleggingen voornamelijk over aandelen en obligaties, in welbepaalde sectoren, landen, munten, regio’s… U hebt dus een maximale spreiding.

Gemengde fondsen

 • Dakfonds dat in extern beheerde gemengde fondsen belegt met zo beperkt mogelijke schommelingen van de compartimentenkoers.  
 • Gediversifieerd dakfonds dat evenveel in aandelen als in obligaties belegt, met een mechanisme dat de impact van koersdalingen beperkt.
 • Gediversifieerd dakfonds dat i.f.v. de financiële markten vooral in obligaties of aandelen belegt.
 • Gediversifieerd dakfonds dat vooral in aandelen belegt, met een mechanisme dat de impact van koersdalingen beperkt.
 • Gediversifieerd dakfonds dat vooral in aandelen belegt.
 • Duurzaam fonds dat in aandelen uit de eurozone belegt.

Duurzame fondsen