Meer ervaren of grote bedragen te beleggen?

Stel uw portefeuille evenwichtig samen

Hoe verdeel ik mijn portefeuille verstandig?

Spreid over verschillende sectoren, regio’s en activaklassen (obligaties, aandelen, vastgoed, munten… ) heen. U hebt tal van (duurzame) mogelijkheden om uw portefeuille evenwichtig te verdelen: individuele activa, fondsen of meer specifieke financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld trackers op beursindexen…

Er zijn aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen. Met het oog op risicospreiding kiezen ervaren beleggers vaak voor fondsen, samengesteld door professionele fondsenbeheerders. U kan overigens makkelijk switchen tussen fondsen (een fonds verkopen om meteen daarna in een ander fonds te beleggen).

 Aandelenfondsen


Een aandelenfonds belegt in beursgenoteerde aandelen. De waarde en het rendement ervan is dus gekoppeld aan de evoluties op de beurs.

Risico

Mogelijk kapitaalverlies en grote beursschommelingen.

Sectoriële fondsen

Thematische fondsen

Regionale fondsen

 

 

Obligatiefondsen


Obligaties worden uitgegeven door overheden, internationale organisaties of bedrijven. De waarde en het rendement van een obligatie hangen af van de coupon (vaste jaarlijkse interest), de munt van de obligatie en de rente-evolutie. Een lopende obligatie verliest aan waarde wanneer de rentes stijgen. Nieuwe obligaties worden dan interessanter dan lopende. Emittenten (uitgevers van een obligatie) van minder goede kwaliteit bieden over het algemeen een hogere coupon.

Risico

Schommelingen en risico zijn normaal gezien minder groot dan bij een aandelenfonds.

Obligatiefondsen

 

Gemengde duurzame fondsen


Gemengde fondsen spreiden hun beleggingen voornamelijk over aandelen en obligaties, in welbepaalde sectoren, landen, munten, regio’s… U hebt dus een maximale spreiding.

Gemengde fondsen

Duurzame fondsen