Effectendossier

Beheer uw beleggingen efficiënt

Openen Aanvragen Overdragen naar Belfius

Een effectendossier is een rekening waarop u effecten bewaart die u bij Belfius hebt (aandelen, obligaties, beveks, kasbons…). Een veilig en soepel beheersinstrument met een duidelijk overzicht van uw portefeuille en waarmee u uw beleggingen op de voet volgt.

Verhuis uw beleggingen naar Belfius, u zult erbij winnen!

Belfius betaalt al de kosten die uw huidige bank u aanrekent als u uw beleggingen (kasbons, obligaties, fondsen, staatsbonnen …) overdraagt naar Belfius.

Kosten verbonden aan een effectendossier

 • Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam

  De bewaring en opvolging in uw effectendossier van effecten die zijn uitgegeven door Belfius (kasbons, obligaties) en Candriam (fondsen), zijn gratis.

 • Gratis voor vermogensbeheersmandaten

  Als u het beheer van (een deel van) uw beleggingen uitbesteedt aan een portefeuillebeheerder van Belfius, worden alle effecten gratis in uw effectendossier bewaard (behalve makelaarsloon en beheerskosten). Ontdek onze beheersmandaten.

 • Tegen betaling voor bepaalde effecten of verrichtingen

  • Een bewaarloon wordt aangerekend voor effecten uitgegeven door andere financiële instellingen, openbare besturen of ondernemingen.
  • Naast het berekende bewaarloon worden per effectendossier vaste kosten aangerekend.
  • De te betalen kosten worden berekend op de marktwaarde van de effecten die u in portefeuille had op 31 december. De effectieve betaling gebeurt eind januari.
  • Sommige regularisatieverrichtingen (aandelensplitsing, optioneel dividend…) m.b.t. buitenlandse effecten die niet zijn uitgegeven door Belfius of Candriam en waarvoor u ons instructies moet geven, worden ook getarifeerd.

  Raadpleeg het tarief van de kosten verbonden aan een effectendossier

 • Dekking door overlijdensverzekering (facultatief)

  U kan uw effectendossier aanvullen met de overlijdensverzekering Belfius-Cover Beleggingen. Met een bescheiden jaarpremie zorgt u ervoor dat uw naasten een uitkering krijgen, mocht u overlijden door een ongeval.

Breng gratis uw beleggingen naar Belfius


Uw beleggingen (kasbons, obligaties, fondsen, staatsbons... ) voortaan bij Belfius? We betalen u alle kosten terug die uw huidige bank u aanrekent.


Print het overdrachtsformulier en stuur het correct ingevuld via mail of post naar:

 • Belfius Bank NV.
 • Dienst Transferten van effecten: RT06/11.
 • Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel

Download het overdracht formulier Download het terugbetaling formulier

 

Digitale opvolging, in alle veiligheid


Volg uw effectendossier (waarde, historiek, rendementsberekening…) nauw op, waar en wanneer u maar wil.


Online sparen en beleggen