Beheersmandaat met een beperking van de koersdalingen

Belfius Business Portfolio Advanced

4 voordelen

Dagelijkse follow-up

U bespaart zich de zorg van de dagelijkse follow-up van het overschot aan liquiditeiten.

Beheer op maat

U krijgt beheer op maat door onze specialisten en onze vermogensbeheerders.

Drie risicoprofielen

Het mandaat belegt in de bevek naar Belgisch recht Belfius Portfolio Advanced Fund of Fund, uitgedrukt in euro en met distributieaandelen. U kunt kiezen uit drie risicoprofielen: low (20% aandelen), medium (40%) en high (60 %). Het beheer is uiterst actief en dynamisch.

Gedetailleerd kwartaalverslag

U krijgt een duidelijk en gedetailleerd kwartaalverslag.

Toegankelijkheid

 • Enkel voor vennootschappen.
 • Vanaf een beleggingsinleg van 250.000 euro.

Kosten

 • Progressieve instapkosten.
  • > 250.000 euro : 0,75% + 21% BTW
  • > 500.000 euro : 0,50% + 21% BTW
  • > 750.000 euro : 0,25% + 21% BTW
  • > 1.000.000 euro : 0% + 21% BTW
 • Geen uitstapkosten.
 • Jaarlijkse courante kosten.
  Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op www.candriam.com

Uitbetaling van het dividend

 • Op een rekening-courant buiten het beheersmandaat.
 • Of op een rekening-courant die behoort tot het beheersmandaat en waarbij de beheerder het nettodividend zonder instapkosten zal herbeleggen in hetzelfde compartiment.

Reporting

 • Een kwartaalverslag, met daarbij een informatieve nota over de beleggingsstrategie en de evolutie van het beursklimaat. Het verslag beschrijft gedetailleerd de waarde van de portefeuille en de samenstelling ervan (soorten posities, deviezen ...).

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Impact op de notionele interestaftrek? Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?
Impact
Ja.
De meerwaarden en de coupons zijn belastbaar.
De minwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Neen

 

Ja.
Als deze investering tot gevolg heeft dat uw vennootschap aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden, is uw vennootschap uitgesloten van het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting.