Belfius Invest Control

Belfius Invest Control is een beleggingsverzekering die bestaat uit twee delen:

 • Een tak21-levensverzekeringscontract (Belfius Invest Fix) met een gewaarborgde rentevoet.
 • Een tak23-levensverzekeringscontract (Belfius Invest Plus) waarvan de waarde afhangt van de prestaties van beleggingsfondsen.

U bepaalt zelf het niveau van kapitaalbescherming.

Kies voor Belfius Invest Control als u

 • zelf de mate van kapitaalbescherming wilt bepalen (tussen 100 en 110%);
 • mikt op een potentieel extra rendement;
 • in uw eigen tempo wilt beleggen voor een looptijd van minimaal acht jaar.

Kies voor een andere formule als u

 • een belegging zonder kapitaalbescherming wilt;
 • op een nog hoger stijgingspotentieel mikt.
Minimumbedrag Vrije stortingen van minstens 25 euro.
Rendement
 • Contract Belfius Invest Fix (tak21):
  0,15% (vanaf 18-07-2016)
 • Contract Belfius Invest Plus (tak23):
  variabel volgens het rendement van het/de gekozen compartiment(en).
Instapkosten Bedragen van 2,50% tot 0,75%, en nemen af per schijf en volgens het belegde bedrag.

Details


 • Tot 49.999,99 EUR: 2,50% 
 • Van 50.000,00 tot 124.999,99 EUR: 1,75% 
 • Van 125.000,00 tot 249.999,99 EUR: 1,00%
 • Vanaf 250.000,00 EUR: 0,75%
Beheerskosten
 • Contract Belfius Invest Fix (tak21):
  elke maand 0,01% van de opgebouwde reserve.
 • Contract Belfius Invest Plus (tak23):
  maximaal 0,02307% per week.

Deze kosten zijn bestemd voor de verzekeringsmaatschappij. Ze zijn inbegrepen in de inventariswaarde van de beleggingsfondsen.

Uitstapkosten
 • 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % op het teruggekochte bedrag, afhankelijk van het feit of de afkoop plaatsheeft tijdens het 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de jaar van de overeenkomst. 1 % vanaf het 6de jaar
 • Geen gedurende de twaalf maanden vóór de einddatum van het contract.
Afkoop/overnamevergoeding Om de belangen van de ondertekenaars te vrijwaren, zal de verzekeraar een conjuncturele uittredingsvergoeding afhouden op de gevraagde reserve van het contract Belfius Invest Fix, zoals beschreven in de algemene voorwaarden en dit conform de reglementering van toepassing op het ogenblik van de afkoop.
Conversiekosten

Bij een (gedeeltelijke) conversie van fondsen uit het tak23-gamma of bij een (gedeeltelijke) conversie van het tak21-contract naar het tak23-contract of omgekeerd, wordt 1% arbitragekosten aangerekend. Er zijn geen uitstapkosten of verzekeringstaks verschuldigd.

Bij een conversie gedurende de eerste acht jaar van het contract Belfius Invest Fix wordt roerende voorheffing aangerekend.

Verzekeringstaks   2 % op de gestorte brutopremies.
Looptijd
 • Contract Belfius Invest Fix (tak21):
  min. acht jaar en één dag; max. 9 jaar.
 • Contract Belfius Invest Plus (tak23):
  onbepaald.

Praktische info

Kapitaalbescherming volgens uw behoeften


U kiest zelf de kapitaalbescherming op de vervaldag. Die gaat van 100% tot 110% van de gestorte nettopremies. U geniet deze volledige of gedeeltelijke bescherming omdat een deel van de gestorte premie(s) wordt belegd in een tak21-verzekering (Belfius Invest Fix). Op dat deel geniet u een gewaarborgde rentevoet en een variabele bonus. Die bonus is niet gewaarborgd en hangt af van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Het beste van twee werelden


Belfius Invest Control combineert veiligheid en potentieel rendement dankzij twee individuele levensverzekeringen:

Belfius Invest Fix biedt een gewaarborgd nettokapitaal (na aftrek van de kosten en de eventuele conjuncturele uitstapvergoeding), een gewaarborgde rentevoet. Een contract Belfius Invest Fix wordt gesloten voor een bepaalde duur van minimaal acht jaar en één dag, en van maximaal 9 jaar.

Belfius Invest Plus biedt u de keuze tussen de compartimenten van Belfius Life Fund en Belfius Life Values. De resultaten van Belfius Invest Plus hangen samen met de prestaties van beleggingsfondsen. Aangezien het verloop van de financiële markten bepalend is voor Belfius Invest Plus biedt dit product de mogelijkheid om van de beste opportuniteiten te profiteren. U geniet daarom een potentieel hoger rendement dan bij Belfius Invest Fix . Een contract Belfius Invest Plus wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Overstap tussen beide contracten mogelijk op elk moment van het contract.

Geen roerende voorheffing na 8 jaar


Behalve bij opvraging van het tak21-contract (Safe Invest Fix by Belfius) gedurende de eerste acht jaar van het contract. Bij opvraging van het tak23-contract (Save Invest Plus by Belfius) is geen roerende voorheffing verschuldigd.

Flexibiliteit qua stortingen


U spaart in uw eigen tempo en bepaalt zelf hoeveel u stort. De minimumstorting bedraagt 25 euro.

Afhankelijk van de evolutie van de marktomstandigheden kunt u andere beleggingsfondsen kiezen. De eventuele winsten die u boekt op de beleggingsfondsen van uw tak23-contract kunt u veiligstellen door ze naar het tak21-contract over te hevelen.

Beschikbaarheid


U kunt op elk moment het volledige kapitaal opvragen dat u belegde in Belfius Invest Fix, in Belfius Invest Plus of in beide levensverzekeringscontracten.

En u kunt opteren voor vaste en regelmatige afkopen. Hoeveel u telkens afkoopt, bepaalt u zelf volgens uw behoeften en mogelijkheden. En ook over de periodiciteit van uw afkopen – om de één, drie, zes of twaalf maanden – heeft u het laatste woord.

Bescherming van uw nabestaanden


U kunt een of meerdere begunstigden bij overlijden van de verzekerde aanstellen.

Duurzaam beheer volgens de principes van Portfolio21

Voor beleggingen in Belfius Invest Control hanteert Belfius Bank de principes van Portfolio21