Garandeer uw verplichtingen aan derden, zonder uw liquide middelen te blokkeren!

Het Belfius-borgstellingskrediet: uw bankwaarborg

Waarborgen vanaf 50 000,01 euro!

De voordelen van het borgstellingskrediet van Belfius

Aangepast aan de uitvoering van werken die geregeld worden door de wet-Breyne of die gesubsidieerd zijn.

Soepel: u blokkeert geen liquide middelen, de bank doet dat voor u.

Meerdere waarborgen mogelijk binnen één borgstellingslijn

Keuze tussen een voorwaardelijke en een onvoorwaardelijke waarborg.

Aanwending

Het borgstellingskrediet dekt handelsverrichtingen zoals ten aanzien van een:

 • leverancier van grondstoffen of handelsgoederen;
 • eigenaar van een onroerend goed;
 • bouwheer in publiek of privéverband;
 • producent of verdeler van energie (gas en elektriciteit);
 • aannemer voor de goede afloop van werken uitgevoerd door een onderaannemer.

Bedragen

Min.: 50 000,01 euro
Max.: 22 500 000 euro

Looptijd

 • Eenmalige waarborg: beperkt tot de looptijd van de te waarborgen transactie.
 • Borgstellingslijn: onbeperkte duur

Commissie

Jaarlijks en vooraf te betalen: 1,5 %

Kosten

 • Beheerskosten: 12 euro/kwartaal
 • Dossierkosten : inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank

Terugbetaling

Als Belfius het gewaarborgde bedrag moet betalen aan de tegenpartij, bent u ons dat bedrag verschuldigd. We stellen in samenspraak met u een terugbetalingsplan op.

Fiscaliteit

De commissie en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Wist u dat...

... er 2 soorten contract mogelijk zijn?

 • Een voorwaardelijk borgstellingskrediet waarbij Belfius zich ertoe verbindt te betalen:
  • als de begunstigde van de waarborg bewijst dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen of;
  • als de voorwaarden uit het contract niet werden nageleefd.
 • Een onvoorwaardelijk borgstellingskrediet waarbij Belfius zich ertoe verbindt over te gaan tot de betaling aan:
  • de begunstigde op zijn eerste verzoek;
  • de begunstigde, de hoofdschuldenaar of eventueel de rechtbank, als de partijen daarmee instemmen.