Bied uw partner degelijke waarborgen!

Belfius Business Garant, uw bankwaarborg

Hoe uw krediet kiezen ? Contacteer uw Business Banking-specialist

Eist uw handelspartner waarborgen voor de correcte uitvoering van uw verbintenissen? Stel hem gerust met Belfius Business Garant! Dit borgstellingskrediet (dat geen direct krediet is) garandeert de correcte afhandeling van uw contractuele verplichtingen ten aanzien van derden (leverancier, aannemer, overheid …). Zeer nuttig om u te helpen bij het sluiten van een contract zonder uw liquide middelen te moeten blokkeren!

Profiteer van de voordelen van de Belfius-bankwaarborg!

Soepel: u blokkeert geen liquide middelen, de bank doet dat voor u.

Keuze tussen een voorwaardelijke en een onvoorwaardelijke waarborg.

Aanwending

De bankwaarborg dekt alle handelsverrichtingen zoals ten aanzien van een:

 • leverancier van grondstoffen of handelsgoederen;
 • eigenaar van een onroerend goed;
 • bouwheer in publiek of privĂ©verband;
 • producent of verdeler van energie (gas en elektriciteit);
 • aannemer voor de goede afloop van werken uitgevoerd door een onderaannemer.

Bedragen

Min.: 250 euro
Max.: 50 000 euro

Looptijd

 • In de vorm van een eenmalige waarborg.
 • Beperkt tot de looptijd van de te waarborgen transactie.

Commissie

Jaarlijks en vooraf te betalen.

 • <= 1 250 euro: 1 %
 • > 1 250 euro: 1,5 %

Kosten

 • Beheerskosten: 9 euro/kwartaal
 • Dossierkosten: inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank

Terugbetaling

Als Belfius het gewaarborgde bedrag moet betalen aan de tegenpartij, wordt in samenspraak met u een terugbetalingsplan voor de verschuldigde som opgesteld.

Fiscaliteit

De commissie en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Wist u dat...

... er 2 soorten contract mogelijk zijn?

 • Een voorwaardelijke waarborg waarbij Belfius zich ertoe verbindt te betalen:
  • als de begunstigde van de waarborg bewijst dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen of;
  • als de voorwaarden uit het contract niet werden nageleefd.
 • Een onvoorwaardelijke waarborg waarbij Belfius zich ertoe verbindt over te gaan tot de betaling aan:
 • de begunstigde op zijn eerste verzoek;
 • de begunstigde, de hoofdschuldenaar of eventueel de rechtbank, als de partijen daarmee instemmen.