Bied uw partner degelijke waarborgen!

Belfius Business Garant, uw bankwaarborg

Wees gerust: u bent tot 50 000 euro gedekt!

Profiteer van de voordelen van de Belfius-bankwaarborg!

Soepel: u blokkeert geen liquide middelen, de bank doet dat voor u.

Keuze tussen een voorwaardelijke en een onvoorwaardelijke waarborg.

Aanwending

De bankwaarborg dekt alle handelsverrichtingen zoals ten aanzien van een:

 • leverancier van grondstoffen of handelsgoederen;
 • eigenaar van een onroerend goed;
 • bouwheer in publiek of priv√©verband;
 • producent of verdeler van energie (gas en elektriciteit);
 • aannemer voor de goede afloop van werken uitgevoerd door een onderaannemer.

Bedragen

Min.: 250 euro
Max.: 50 000 euro

Looptijd

 • In de vorm van een eenmalige waarborg.
 • Beperkt tot de looptijd van de te waarborgen transactie.

Commissie

Jaarlijks en vooraf te betalen.

 • <= 1 250 euro: 1 %
 • > 1 250 euro: 1,5 %

Kosten

 • Beheerskosten: 9 euro/kwartaal
 • Dossierkosten: inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank

Terugbetaling

Als Belfius het gewaarborgde bedrag moet betalen aan de tegenpartij, wordt in samenspraak met u een terugbetalingsplan voor de verschuldigde som opgesteld.

Fiscaliteit

De commissie en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Wist u dat...

... er 2 soorten contract mogelijk zijn?

 • Een voorwaardelijke waarborg waarbij Belfius zich ertoe verbindt te betalen:
  • als de begunstigde van de waarborg bewijst dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen of;
  • als de voorwaarden uit het contract niet werden nageleefd.
 • Een onvoorwaardelijke waarborg waarbij Belfius zich ertoe verbindt over te gaan tot de betaling aan:
 • de begunstigde op zijn eerste verzoek;
 • de begunstigde, de hoofdschuldenaar of eventueel de rechtbank, als de partijen daarmee instemmen.