Mastercard® Business


Voor een eenvoudig beheer van uw zakelijke uitgaven


Mastercard® Business


Voor een eenvoudig beheer
van uw zakelijke uitgaven

 

Voordelen

Verzekering personenbijstand inbegrepen

Overzicht van uw uitgaven en beheer van de limieten in realtime via de Belfius Mobile app

Gratis een 2e Mastercard (of Prepaid) op dezelfde rekening

Tarieven Mastercard Business • Via Business Pack Plus (7,5 euro (+ 0,46 euro btw) per maand)
 • Voor de versie kredietkaart: aanpasbare uitgavenlimiet van 2.500 euro
 • Beheer: 100% online en via de Self-Service Banking

Tarieven Mastercard Business • Via Business Pack Plus (7,5 euro (+ 0,46 euro btw) per maand)
 • Voor de versie kredietkaart: aanpasbare uitgavenlimiet van 2.500 euro
 • Beheer: 100% online en via de Self-Service Banking

Details


 • Verzekering


  Personenbijstand (Comfort)

  De Comfortdiensten bieden u automatisch een ruime reisbijstand in het buitenland.


  • Voorwaarden:
   • de dekking is geldig als de kaarthouder gedomicilieerd is in België, er gewoonlijk verblijft en de reis niet langer dan 90 dagen duurt
    • de personenbijstand geldt voor:
     • de kaarthouder
     • zijn wettelijk of feitelijk samenwonende partner
     • zijn ongehuwde voorouders of afstammelingen tot de 1e graad die met hem onder hetzelfde dak wonen
     • zijn ongehuwde kinderen die op een ander adres in België wonen, maar gedomicilieerd zijn op zijn adres

  • Gedekte risico's:
   • bij ziekte of blessure:
    • repatriëring van de zieke of de gewonde
    • kosten van de evacuatie per slee na een ongeval op een skipiste
    • het vervoer van een andere verzekerde persoon tot op de verblijfplaats in België in geval van repatriëring van de zieke of gekwetste verzekerde
    • het vervoer tot op de bestemming in het buitenland voor een gezinslid in geval van een ziekenhuisopname van meer dan 10 dagen
    • het vervoer van een door de familie aangeduide persoon naar het buitenland als het onmogelijk is te zorgen voor kinderen van minder dan 16 jaar
   • bij overlijden tijdens een buitenlandse reis:
    • ofwel regeling van de repatriëring en vergoeding van de kosten
    • ofwel vergoeding van de kosten van de begrafenis ter plaatse
   • bij overlijden of zware ziekte van een familielid in België:
    • vergoeding van de transportkosten van de verzekerde naar België
   • andere vergoedingen:
    • opsporings- en reddingskosten
    • de strafrechtelijke borgstelling en de erelonen van de advocaat
    • het versturen van berichten en informatie bij een probleem tijdens de reis
    • de verzending van noodzakelijke geneesmiddelen naar het buitenland
    • zware schade aan de woning van de verzekerde
    • meer dan 4 uur vertraging en onverwachte vertraging
    • bagagebijstand in het buitenland
    • opsporing van bagage
    • voorschieten van geld
    • prestaties voor de kaarthouder alleen: verzending van documenten, terugkeer naar de werkplek, medische kosten bij ziekte of ongeval in het buitenland


  Wat doen bij een ongeval?
  Contacteer verzekeraar Europ Assistance op +32 2 222 59 00 (24h/24)

 • Nulfranchisebescherming


  De gebruikelijke franchise van 150 euro voor misbruik bij verlies of diefstal en online valt weg, behalve bij grove nalatigheid en op voorwaarde dat u:

  • onmiddellijk Card Stop contacteert via uw Belfius Mobile app of +32 78 170 170
  • en binnen de 24 uur aangifte doet bij de lokale politie

  Meer info
 • Onlinebeheer via Belfius Mobile of Belfius Direct Net


  Dankzij de Belfius-app kan u:

  • uw uitgaven in detail bekijken, net als de mate waarin u uw limiet hebt gebruikt
  • uw limiet (tijdelijk) wijzigen
  • het gebruik van uw kredietkaart buiten België en online beperken
  • vragen om uw uitgavenstaten enkel in elektronische vorm te ontvangen via Belfius Direct Net

 

Schadegeval aangeven?


     

Mastercard Business + Credit Star

          

Mastercard Business + Platinum

          

Mastercard Business +  MC Private/World Elite


          
          

Kaart verloren/gestolen?

Blokkeer de kaart onmiddellijk via Card Stop Online!


Blokkeer nu