Tips van de Negotiator

 • Beleggingen

  • Het is aangeraden zich goed te informeren over de risico’s verbonden aan een beleggingsproduct, de beleggingshorizon over het al dan niet bestaan van een kapitaalwaarborg en over de kosten.
  • Het borderel aandachtig te lezen alvorens te ondertekenen en na te gaan of men alle gegevens begrijpt.
  • De evolutie van de portefeuille regelmatig te volgen en bij problemen onverwijld contact op te nemen met de financiële instelling.
  • Goed voor ogen te houden dat een hoog rendement meestal met een groot risico gepaard gaat.
  • In geval van regelmatige opnemingen van een kapitaal, zich hoeden voor al te optimistische rendementsvooruitzichten en er zich van bewust te zijn dat dit een invloed heeft op het rendement.
 • Spaarrekening

  In geval van een grote geldafhaling navraag te doen omtrent de gevolgen voor de aangroei- of getrouwheidspremie.

 • Lopende rekeningen en betalingen

  • De tarievenlijst goed raadplegen alvorens een minder voorkomende verrichting uit te voeren, zowel nationaal als internationaal.
  • Gaat het om een dringende betaling, dan moet men zich informeren omtrent de uitvoeringstermijn.
  • Steeds zorgen voor voldoende saldo om alle lopende verrichtingen uit te voeren.
 • Debet- en kredietkaarten

  • Nooit de geheime code op uw kaart noteren, noch op enig ander document dat u bewaart in uw portefeuille.
  • Geen gemakkelijk te achterhalen code gebruiken zoals bijvoorbeeld uw geboortedatum.
  • Card Stop verwittigen bij de minste anomalie (+32 78 170 170).
  • Code intikken met de nodige discretie. Uw vrije hand gebruiken om het klavier te bedekken.
  • In geen enkel geval uw kaart door een derde laten gebruiken, wat ook de reden moge zijn.
 • Valse overschrijvingen

  • Overschrijvingsformulieren zorgvuldig bewaren achter slot.
  • Geen formulieren via de post versturen. Gebruik bij voorkeur Self-Service banking of Belfius Direct Net.
  • Bij het deponeren van formulieren in het kantoor, buiten de openingsuren, een hiervoor bestemde  brievenbus gebruiken.
 • Frauduleuze en betwiste geldafhalingen

  • De bank onmiddellijk op de hoogte brengen van diefstal van de identiteitskaart.
  • De bank onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van uw persoonlijke gegevens (huwelijk, scheiding, verhuizing,…).
 • Bij vergissing uitgevoerde betalingen

  Nooit een tweede betaling doen zonder zich ervan te vergewissen dat de eerste bij vergissing uitgevoerde betaling wel degelijk is vernietigd.

 • Vervalste cheques

  • Waakzaam zijn voor oplichters wanneer via internet met een onbekende wordt onderhandeld.
  • Nooit een terugbetaling doen of goederen afleveren aan een onbekende vooraleer de cheque definitief is geïnd.
 • Betaling van een onverschuldigd bedrag

  Wanneer een onverschuldigd bedrag op een rekening wordt gestort, moet men de bank daarvan op de hoogte brengen en mag dat geld niet worden gebruikt.

 • Commerciële acties

  Zich goed informeren omtrent de exacte voorwaarden van een lopende campagne om de commerciële voordelen ervan te kunnen genieten, een reglement kan opgevraagd worden.

 • Rekeningafschriften

  Rekeningafschriften nakijken. Vergissingen of anomalieën moeten zo snel mogelijk schriftelijk aan de bank gemeld worden.