Rol van de Negotiator

Rol van de Negotiator van Belfius Bank

De Negotiator behandelt in beroep de klachten van de cliënten en lost de conflicten tussen de cliënt en de bank op een neutrale en onafhankelijke manier op, rekening houdend met de belangen van beide partijen.

De Negotiator vervult zijn opdracht bij Belfius Bank in alle onafhankelijkheid.
Hij brengt zo vlug mogelijk een gemotiveerd advies uit over de dossiers die de cliënt hem heeft overgemaakt, dit na een grondig onderzoek met medewerking van alle partijen. Hij heeft een intern en extern moreel gezag in het kader van de uitoefening van zijn taak. Een cliënt die een beroep doet op de Negotiator, behoudt het recht de Ombudsman van de sector of de bevoegde rechtbanken in te schakelen.

Ethiek van Klachtenbeheer

De beheerders van klachtendossiers beschikken over de nodige onderzoeks- en bemiddelingsmiddelen en –bevoegdheden om hun opdracht te vervullen. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim. Zij zijn volkomen objectief in de behandeling en tussenkomsten, werken in de mate van het mogelijke op basis van wetten, reglementen, de product of contractvoorwaarden en de gedragsregels van de banken. Bij het vervullen van hun opdracht, houden zij rekening met het gelijkheidsbeginsel en proberen zij voortdurend tot redelijke, minnelijke schikkingen te komen.