Eigen vermogen vinden

Spreek erover met uw Business Banking-specialist!

Uw eigen vermogen zijn de permanente financiële middelen die ter beschikking staan van uw activiteit. Vertoont het een gezonde en stevige structuur, dan draagt het bij tot uw geloofwaardigheid en wordt het een eerste bewijs van vertrouwen in uw project.

Diverse bronnen van eigen vermogen