Eigen vermogen vinden

Spreek erover met uw Business Banking-specialist!

Uw eigen vermogen zijn de permanente financiële middelen die ter beschikking staan van uw activiteit. Vertoont het een gezonde en stevige structuur, dan draagt het bij tot uw geloofwaardigheid en wordt het een eerste bewijs van vertrouwen in uw project.

Diverse bronnen van eigen vermogen

Angst

Angst geeft aan waar iemands grenzen liggen, maar moet niet verlammend werken. Men moet angst erkennen als hij er is en hem overwinnen als hij geen bestaansreden heeft. 

Langdurige en herhaaldelijke angst leidt vaak tot stress of blokkeringen. Zo zijn angsten, gebrek aan controle (of de indruk dat dat zo is), permanente blootstelling aan risico’s, eenzaamheid, gebrek aan steun van het gezin, moeilijk beheer van de teams en partners vaak voorkomende bronnen van stress

Manieren om ermee om te gaan: omring u met vertrouwenspersonen, neem de tijd om u te ontspannen, doe aan sport, beweeg. Verzorg uw levenswijze: eet gezond, neem voldoende rust, vermijd pepmiddelen en alcohol, leg doelstellingen vast. 

En probeer vooral de oorzaken te vinden en er iets aan te doen.