BD-TeleconsultMedical

Teleconsultatie:


ook iets voor u?

BD-TeleconsultMedical-M


Teleconsultatie:


ook iets voor u?

De gezondheidscrisis heeft een enorme impact gehad op uw praktijk. Consultaties op afstand, via telefoon of videoverbinding, komen sindsdien steeds meer voor.

In een stedelijke omgeving en bij epidemieën verminderen ze het risico op besmetting en zorgen ze voor tijdwinst terwijl u toch uw patiënten kan bijstaan. Misschien doet u vandaag nog geen online raadplegingen, maar toch kan het interessant zijn om het als structurele oplossing te overwegen.


Wanneer is een teleconsultatie interessant?

Teleconsultatie is vooral bedoeld voor ‘snelle’ geneeskunde, zoals de aanvraag van een nieuw voorschrift bij een bestaande behandeling, van een verlenging van een werkonderbreking, voor patiënten die hun ziektebeeld al kennen, voor kleinere kwalen (oor-, keel-, oog-, blaasontsteking...) en resultaten van een labo-analyse … Kortom, alle gevallen waarin een medisch onderzoek niet absoluut nodig is.

extra

Teleconsultaties inpassen in uw dagelijkse praktijk


Om te vermijden dat u moet jongleren tussen fysieke en teleconsultaties adviseren we u om voor die laatste specifieke tijdslots te voorzien. Denk er ook aan om hulp te voorzien voor patiënten die minder vertrouwd zijn met technologie. Dat kan in de vorm van een document, affiches in uw wachtzaal of telefonische hulp via uw secretariaat.


Teleconsultaties leveren u en uw patiënt tijdswinst en zijn een gewaardeerde dienstverlening voor patiënten die zich niet makkelijk kunnen verplaatsen. Anderzijds loopt u het risico dat u een pathologie niet kan herkennen doordat een klinisch onderzoek nu eenmaal niet mogelijk is bij een raadpleging op afstand.

extra

Teleconsultaties inpassen in uw dagelijkse praktijk


Om te vermijden dat u moet jongleren tussen fysieke en teleconsultaties adviseren we u om voor die laatste specifieke tijdslots te voorzien. Denk er ook aan om hulp te voorzien voor patiënten die minder vertrouwd zijn met technologie. Dat kan in de vorm van een document, affiches in uw wachtzaal of telefonische hulp via uw secretariaat.

Teleconsultaties leveren u en uw patiënt tijdswinst en zijn een gewaardeerde dienstverlening voor patiënten die zich niet makkelijk kunnen verplaatsen. Anderzijds loopt u het risico dat u een pathologie niet kan herkennen doordat een klinisch onderzoek nu eenmaal niet mogelijk is bij een raadpleging op afstand.

Welk platform kiezen?

Vandaag bestaan er heel wat platformen voor teleconsultaties. Om uw keuze te maken, raden we aan een lijst op te stellen van elementen die voor u belangrijk zijn. Enkele voorbeelden:

  • digitale veiligheid: uw medisch beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens zijn cruciaal
  • een snelle en correcte identificatie van de patiënt om honoraria te factureren en voorschriften op te maken
  • een virtuele wachtzaal
  • met of zonder toegangscode
  • mogelijkheid om documenten door te sturen

Een teleconsultatie factureren

In het kader van het Covid-19-virus heeft het RIZIV tijdelijke nomenclatuurcodes gecreëerd voor de triage van patiënten, de continuïteit van de zorg, (kinder)psychiatrie en neuropediatrie.


In het voorjaar van 2022 wordt een nieuw terugbetalingssysteem ingevoerd:

  • 4 telefonische en 4 videoconsultaties kunnen per patiënt en per arts worden terugbetaald per jaar;
  • de terugbetaling is enkel mogelijk bij een bestaande therapeutische relatie tussen arts en patiënt of bij doorverwijzing door een andere arts;
  • er is een pecifiek kader voorzien voor triage van patiënten en wachtdiensten.

Goed verzekerd

Het gebruik van technologie voor uw consultaties stelt u bloot aan nieuwe risico’s. Gelukkig kan u op ons rekenen voor de verzekeringen die u nodig hebt, denk aan een verzekering tegen cybercriminaliteit, of een verzekering voor uw hard- en software. Of misschien verkiest u een verzkeringspakket dat al uw professionele polissen samenbrengt? Neem gerust contact op met uw verzekeringsspecialist voor meer informatie of een polisvoorstel.