Het pensioen van de ondernemer optimaliseren

Pensioen Content

Als zelfstandige of bedrijfsleider is het uw klant die zijn pensioen bepaalt. Nadat hij zich heeft teruggetrokken uit het beroepsleven zal zijn wettelijk pensioen niet volstaan om zijn toekomst en die van zijn gezin veilig te stellen. Wij geven ondernemers advies over het opbouwen van hun pensioen en stellen hen een hele waaier producten voor.

Welke initiatieven u moet nemen ten aanzien van uw klant

  • U kent uw klant, zijn vennootschap en de verwachte evolutie van de activiteit ervan. Maar u kent hem ook als persoon en u kunt met hem spreken over wat hij van de toekomst verwacht. U kunt hem bewust maken van het belang van nu na te denken over het leven nadat hij gestopt is met werken, ook al lijkt dat nog ver weg.
  • Dankzij uw kennis en uw knowhow kunt u hem advies geven met het oog op het fiscaal optimaliseren van de resultaten van de vennootschap en zijn vermogen door daarin ook rekening te houden met zijn pensioen.

Hoe Belfius u adviseert en bijstaat

  • Individueel Pensioensparen (IPS) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zijn fiscaal gezien heel interessante beleggingsproducten! Zij stellen ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijfsleiders in staat een bovenwettelijk pensioen op te bouwen in het kader van de tweede pensioenpijler.
  • Welk bedrag kunt u bijeenkrijgen dankzij een VAPZ als u met pensioen gaat en wat is de fiscale impact ervan? Onze VAPZ-simulator helpt u om dat allemaal te berekenen.
  • De 80%-regel heeft een impact op het maximale bedrag aan te storten premies voor uw pensioen (en op het om beroepsredenen aftrekbaar karakter ervan voor de bedrijfsleider).

Vorm een winnend duo!

Uw partnership met uw relatiebeheerder: de winnende troef van de oplossingen op maat voor uw klant.