Een "waterdicht" contract

Goed contract Content

Vertrouwen is het fundament van een duurzame relatie met uw klant. Het is gebaseerd op afspraken die duidelijk zijn voor beide partijen. U hebt er dus veel bij te winnen als u die relatie een formeel karakter geeft in de vorm van een zogenaamde opdrachtbrief, waarin u de regels van uw samenwerking vastlegt.

De initiatieven die u moet nemen ten aanzien van uw klant

Stem duidelijk af met uw klant hoe de aan u toevertrouwde taak eruitziet:

  • Beperkt u zich tot het leveren van technische prestaties (bijhouden van een journaal, btw-overzicht, opstellen van de balans) of gaat u hem bijstaan met andere diensten (overstap naar een vennootschap, overdracht…)?
  • Wie doet wat en binnen welke termijn?
  • Hoe gaat u uw prestaties aanrekenen: op basis van het volume, in regie?

Hoe Belfius u adviseert en bijstaat

Belfius zorgt niet voor het beheer van de contractuele relaties tussen uzelf en uw klant. Wij staan u wel bij en adviseren u concreet bij het voorbereiden van bepaalde taken:

  • Hoe een opdrachtbrief of een mandaat opstellen?
  • Wie stelt zo’n document op?
  • Hoe zo’n document structureren?
  • Welke problemen moet u vermijden?
  • Welke aansprakelijkheidsclausules moet u vermijden?
  • Welke tips zijn er voor een goede facturering?

Lees onze werkfiche, want ze zal u efficiënt helpen

Vorm een winnend duo!

Uw partnership met uw relatiebeheerder: de winnende troef van de oplossingen op maat voor uw klant.