Deskundig bedrijfsadvies bij vermogensopbouw van ondernemers

De voornaamste doelstelling van ondernemers is hun onderneming te laten groeien en winst te maken, zodat ze privé een comfortabel leven kunnen leiden en een ruim privévermogen kunnen opbouwen. Anders gezegd: ze zoeken begeleiding bij de optimale omzetting van hun professionele winsten in privévermogen.

Daarom stelt de Business Banking-specialist uw klanten een jaarlijkse check-up voor in de vorm van een persoonlijk gesprek, een exclusief pluspunt voor ondernemers. Volgens onderstaand stappenplan en volgens het principe ‘eerst pensioensparen, dan beleggen en tenslotte successieplanning’ kan uw klant bij de beleggingsspecialist rekenen op begeleiding bij elke stap in zijn professioneel parcours.

Begeleiding bij de opbouw van zijn pensioensparen, professioneel en privé

Jaarlijks advies om het optimale bedrag te storten in functie van de gerealiseerde bedrijfswinst van dat jaar, en rekening houdend met de continuïteit of verdere groei. Een beroepsleven lang!

Maak een eerste berekening voor uw pensioensparen!

Begeleiding bij de opbouw van zijn beleggingsportefeuille


  • Beleggingsadvies en een duidelijk toegelichte beleggingsproductinvulling
  • Innovatie en flexibele professionele mandaten
Meer weten?

Begeleiding bij zijn successieplanning

Precieze antwoorden op de meest complexe vragen

  • Hoe organiseert u de overdracht van uw onderneming en van uw privévermogen aan uw kinderen optimaal?
  • Hoe draagt u uw familieonderneming over aan één van uw kinderen, zonder de anderen te benadelen?
  • Hoe behoudt u de controle na de overdracht aan uw kinderen?

Oplossingen op maat

  • Schenking van vastgoed, bankgift , duolegaat, levensverzekeringen

Ontdek onze nieuwsbrief voor uw klanten

Meer weten over onze dossiers?