PMV/z-Waarborgen nv

PMV Content

PMV/z-Waarborgen nv is voor 100 % een dochteronderneming van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) die op haar beurt voor 100 % van het Vlaams Gewest is. PMV/z-Waarborgen nv wil de kmo’s in Vlaanderen helpen die zich tot de financiële instellingen wenden met een goed project, maar die geen (of onvoldoende) waarborgen kunnen voorleggen. De financiële instelling kan bijgevolg een beroep doen op een ‘leverancier van waarborgen’ wanneer zij vindt dat het project te risicovol is.

De PMV stelt zich tot doel het ondernemerschap te bevorderen door projecten te stimuleren die belangrijk zijn voor de toekomst van Vlaanderen. Dat wil zij doen door:

  • efficiënter de instrumenten te organiseren die de Vlaamse regering ter beschikking stelt om de financiering van kmo’s te stimuleren
  • een omgeving te creëren waarbinnen initiatieven genomen kunnen worden
  • een uniek loket te worden voor privé kapitaalverschaffers en adviesorganen voor kmo’s die gebruik willen maken van de financieringsmechanismen die de Vlaamse regering ter beschikking stelt

Welke services biedt PMV/z-Waarborgen nv aan?

In het kader van raamovereenkomsten met financiële partners stelt PMV/z-Waarborgen nv die partners waarborgpakketten aan om volgende soorten financieringsaanvragen te dekken:

  • investeringskredieten
  • waarborgkredieten
  • kredieten op korte termijn (van minder dan 1 jaar) (= liquiditeiten)
  • kredieten op korte termijn (van 1 jaar of meer)
  • leasingformules

Waaruit bestaat onze samenwerking met PMV/z-Waarborgen nv?

Dankzij PMV/z-Waarborgen nv is uw financieringsaanvraag bij Belfius onrechtstreeks gedekt wanneer u zelf geen of onvoldoende waarborgen kunt voorleggen.

Belfius is immers partner van PMV/z-Waarborgen nv. De bank komt tussen voor het indienen van aanvragen voor waarborg.

Meer info over de activiteiten van PMV/z-Waarborgen nv?

Surf naar de site van PMV/z-Waarborgen nv

Uw specialist Business Banking

Uw specialist Business Banking is uw bevoorrechte financiële partner. Hij begeleidt u vanaf de totstandkoming van uw project. Omdat hij uw persoonlijke situatie kent, is hij het best geplaatst om u te adviseren en u te leiden naar oplossingen die beantwoorden aan uw behoeften en de specifieke vereisten van uw activiteit.

Aarzel niet om uw specialist Business Banking te contacteren

Hoe een activiteit starten en succesvol maken?

Bekijk de tips en onze financiële diensten in ons startersdossier.

Bekijk ons startersdossier

Op zoek naar een professioneel krediet?

Ontdek het gamma