Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO)

BAO Content

Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) is één van de voornaamste regionale partners voor een Brusselse onderneming. Dankzij zijn kennis van het Brusselse economische landschap kan het BAO ondernemers verwijzen naar de instelling of partner die hen het best kan helpen. Het BAO wordt gefinancierd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welke diensten biedt het BAO aan?

Het BAO gaat na of uw project in aanmerking komt voor subsidies en premies, met name in volgende domeinen:

  • investeringen
  • milieuzaken
  • consultancy
  • innovatie
  • werkgelegenheid
  • opleiding
  • export

Het onderzoek en advies van het BAO zijn gratis. Het agentschap begeleidt u niet bij het aanvragen en verkrijgen van de verschillende soorten steun.

Waaruit bestaat ons partnership met het BAO?

Belfius koos ervoor om met het BAO te werken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als uw specialist Business Banking bij een specifiek dossier of tijdens een meer algemeen onderhoud subsidiepotentieel detecteert, zal hij u in contact brengen met het BAO.

Dankzij het BAO komt u te weten of uw project daadwerkelijk in aanmerking komt voor steun. Het gaat daarbij om diverse premies en om andere steun van provinciale, regionale, federale of Europese aard. Bovendien verwijst het BAO u ook naar de instanties die u het best kunnen helpen.

Meer info over het BAO en zijn activiteiten?

Surf naar de site van het BAO

Uw specialist Business Banking

Uw specialist Business Banking is uw bevoorrechte financiële partner. Hij begeleidt u vanaf de totstandkoming van uw project. Omdat hij uw persoonlijke situatie kent, is hij het best geplaatst om u te adviseren en u te leiden naar oplossingen die beantwoorden aan uw behoeften en de specifieke vereisten van uw activiteit.

Aarzel niet om uw specialist Business Banking te contacteren

Steun aan starters voor investeringskredieten

Onze samenwerking met het Europees Investeringsfonds kan uw kredietaanvraag vergemakkelijken.

Ontdek meer over de voorwaarden

Starters en overheidssteun

U start een activiteit. Welke steun kunt u krijgen?

Bekijk ons startersdossier