FINMIX

Finmix Content

FINMIX is een project van het Agentschap Innoveren en Ondernemen dat ondernemers steunt bij het opstarten van innovatieve projecten, bij een overname of bij behoefte aan risicokapitaal.

Welke services biedt FINMIX aan?

FINMIX biedt u de mogelijkheid om uw project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Die experten beoordelen uw project en adviseren u over de meest aangewezen financieringsmix. In het panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, de Innovatiecentra en bedrijvenorganisaties. De confidentialiteit van uw project wordt gewaarborgd gedurende het volledige traject. Bovendien is de dienstverlening gratis.

Het expertenpanel biedt u:

  • een screening van uw ondernemingsplan waarbij uw financieringsbehoefte in kaart wordt gebracht
  • advies door een expertenpanel over de optimale financieringscombinatie
  • opvolging van de implementatie van het verkregen advies

Waaruit bestaat ons partnership met FINMIX?

Via Febelfin (de Belgische federatie van de financiële sector) neemt Belfius deel aan het expertenpanel om de dossiers te analyseren die voorgesteld worden aan FINMIX.

Dankzij dat panel krijgt u een beter zicht op en advies over de invulling van uw financieringsbehoefte. En als uw dossier wordt goedgekeurd, reikt Belfius u concrete financieringsoplossingen aan.

Meer info over de criteria om een beroep te doen op FINMIX?

Surf naar de site van FINMIX

Succesvol starten en ondernemen

Klaar om u te lanceren? Op de hoogte van de te zetten stappen?

Bekijk ons startersdossier

Uw zaak overlaten? Of een vennootschap overnemen?

Belfius begeleidt u in elke fase, stap voor stap.

Ontdek het dossier Overnemen-Overlaten