Hoe de overdracht structureren in de best mogelijke omstandigheden?

Contacteer uw Business Banking-specialist

Aangepaste juridische en fiscale structuren uitwerken, de erfrechten van de erfgenamen vrijwaren, de nodige financiering vinden, een aandeelhouderspact uitwerken … De overdracht van uw onderneming moet goed worden voorbereid om latere conflicten of nefaste fiscale gevolgen te vermijden, want zij zouden het voortbestaan van de onderneming kunnen bedreigen.

Let op: de eigendomsoverdracht valt niet noodzakelijk samen met de overdracht van het leadership.

Hoe de overdracht structureren?

 • Bepaal het model voor de eigendomsoverdracht

  1. Als hoofdaandeelhouder van het familiebedrijf moet u het best passende scenario voor de eigendomsoverdracht vastleggen.

  2. Elk scenario houdt diverse financiële, fiscale en juridische uitdagingen in die u moet evalueren:

  • afstand van algemeenheid of van een activiteitstak
  • inbreng van algemeenheid of van een activiteitstak
  • schenking van de onderneming of van aandelen
  • successieplan
  • Verkoop

  3. Het fiscale prijskaartje van de transactie kan u in bepaalde gevallen afschrikken. Alvorens te beslissen, moet u inlichtingen inwinnen over de verschillende aanslagvoeten, afhankelijk van:

  • de gekozen formule
  • het Gewest van de fiscale woonplaats
 • Geniet de fiscale voordelen van een schenking of van erfrechten

  1. De Belgische overheid is zich bewust van het belang van de inzet en heeft tal van initiatieven genomen ten voordele van de overdracht van familiale kmo's: verlaging van de schenkingsrechten, verlaging van de erfenisrechten ...

  • Bent u van plan uw onderneming (geheel of gedeeltelijk) bij leven weg te schenken?
   • Onder bepaalde voorwaarden kunnen de daaraan gekoppelde rechten worden teruggeschroefd
   • Let op: de reglementering rond schenkingen verschilt van gewest tot gewest
  • Uw partner, die bedrijfsleider en eigenaar was, is pas overleden?
   • In bepaalde omstandigheden kunt u ons expliciet vragen om bij de aangifte verlaagde erfenisrechten te betalen
   • Let op: de reglementering inzake de opvolging van familiebedrijven is anders in de 3 regio’s

  2. Tip: Onze lokale experts hebben heel wat kennis en ervaring in gewestmateries. Hun advies zal u in staat stellen zo weinig mogelijk schenkings- en erfenisrechten te betalen.

 • Omring u met experts, schat uw financiële behoeften in en rond af

  De financiële, fiscale en juridische aspecten van de eigendomsoverdracht zijn belangrijk. Zij volgen een bijzonder complexe reglementering waarbij diverse experts betrokken zijn om het project tot een goed einde te brengen: uw boekhouder, advocaat, notaris … en uw bankier!

  1. Maak een afspraak met uw specialist Business Banking om:

  • uw project sereen tot stand te brengen
  • de gepaste juridische structuren te bekijken
  • oplossingen te kiezen die de fiscale kostprijs optimaliseren
  • de nalatenschapsrechten van uw erfgenamen veilig te stellen
  • de economische en financiële haalbaarheid voor alle partijen te bepalen

  2. Schat de financiële behoeften in.

  Het is belangrijk te weten "wie" de leiding van de onderneming op zich gaat nemen, maar het is even belangrijk om te weten of de toekomstige bedrijfsleider (en de andere niet actieve erfgenamen) zich dat financieel kunnen veroorloven. Vraag uw Business Banking-specialist om uw financiële behoeften in te schatten. Hij zal u financieringsstrategieën voorstellen en ook financiële producten die aangepast zijn aan uw behoeften.

  3. Bekijk de diverse oplossingen, neem een besluit en voer de beslissingen uit.

  Besteed de nodige tijd om de diverse mogelijkheden te analyseren en om te beslissen Dat kan enige maanden tot zelfs jaren duren. Stel een tijdschema op.

  4. Rond af, stel een aandeelhouderspact op en onderteken.

  Vergeet niet alle partijen te bedanken en wees blij dat u een billijk akkoord hebt gevonden voor elk familielid, dat verantwoord is op financieel vlak en leefbaar voor de onderneming.

Belfius helpt u!

Het vermogen van uw nalatenschap structureren? De overname financieren?

Val terug op de 2 specialisten voor het beheer, de structurering en de overdracht van het vermogen in uw Belfius-kantoor en op de knowhow van ons Wealth Management-team!