Waar het nodige geld vinden om uw project te verwezenlijken?

Contacteer uw Business Banking-specialist

Als u zeker van bent van de degelijkheid van uw project, vat dan uw financiële en juridische montage aan, ga op zoek naar de nodige waarborgen en rond de transactie af. En vergeet niet u te laten bijstaan door bekwame experts!

Laatste rechte lijn vóór de definitieve overname van de onderneming

 • Financier de overname van de onderneming

  1. Schat eerst in wat u zelf kunt investeren. Om uw eigen middelen (in kapitaal of achtergestelde leningen) aan te vullen, moet u partners vinden die erin toestemmen om uw project te financieren.

  2. In de meeste gevallen zullen de eigen middelen niet volstaan. U kunt ze aanvullen met middelen van derden, bankleningen op korte of op lange termijn of toelagen van de overheid.

  3. Als u moeilijkheden hebt om de vraagprijs te betalen, kunt u een uitgestelde betaling overeenkomen, of een betaling die gekoppeld is aan de prestaties van de onderneming of aan een huurprijs voor het handelsfonds of de klanten.

  4. Tip: Als u een acquisitie doet samen met partners, vergeet dan niet om van meet af aan regels vast te leggen voor de terugkoop van hun deelbewijzen. En laat de financiële structuur zeker niet afhangen van een toelage of van een te optimistisch ingeschat verkoopvolume.

 • Financier de groei

  1. In een eerste fase moet u ervoor zorgen dat u over een voldoende financiële buffer beschikt voor het betalen van de kosten i.v.m. de overname (reorganisatie van de onderneming, ereloon adviseurs, communicatie t.a.v. de klanten, leveranciers …) en de aankoopvoorwaarden bij de leveranciers handhaven.

  2. Daarna zal uw onderneming wellicht in een groeifase terechtkomen. Anticipeer nu al op uw toekomstige financiële behoeften!

  3. Normaalgezien hebt u 2 soorten kredieten nodig waarvan de looptijd altijd moet overeenstemmen met de economische levensduur van uw investering:

  • Op lange termijn, voor het financieren van de inrichtingswerkzaamheden, de aankoop van gebouwen, nieuwe machines …:investeringskrediet, leasing …
  • Op korte termijn, voor de financiering van de bedrijfscyclus of het bedrijfskapitaal: kaskredieten, discontokredieten, factoring …

  4. Tip: Een volledige financiering op het eigen vermogen is niet noodzakelijk de meest voordelige financieringswijze!

 • Omring u met goede juridische adviseurs

  1. U staat op het punt een aankoopbod te doen, een samenwerkingsprotocol voor een verkoop te ondertekenen, een overnameholdingmaatschappij op te richten … ? Laat niets aan het toeval over! Elk woord telt en kan duizenden euro's kosten.

  2. De juridische adviseurs zullen u helpen:

  • de contracten en wettelijke akten op te stellen die noodzakelijk zijn voor het bod of de verkoop
  • nagaan of er verbintenissen bestaan voor de onderneming (intellectuele eigendom, akkoorden met de fiscus, milieuverantwoordelijkheid …)
  • tot in de kleinste details nagaan of er eventueel gevolgen zijn voor de waarde van de onderneming
  • alle juridische gevolgen te begrijpen van alle structuren, documenten en contracten

  3. Tip: Laat uw juridisch adviseur niet rechtstreeks spreken met de verkoper! Als hij u te sterk zou verdedigen, zou hij de verkoop wel eens kunnen doen afblazen!

 • Onderteken en neem het roer van de onderneming over

  1. Word baas.

  Is de juridische analyse van het overnameproject rond? Werd er een compromis bereikt over de prijs? Is de financiële montage rond? Werd voldaan aan de opschortende voorwaarden van het aankoopbod? Werden alle nodige contracten en wettelijke akten opgesteld? De grote dag is aangebroken! U kunt eindelijk de transactie afronden en de eindhandtekening plaatsen. Nu bent u de baas! U hebt moeten zorgen voor volledige geheimhouding tijdens de hele onderhandelingsfase. Het is nu tijd om aan uw nieuwe werknemers het nieuws van uw komst mee te delen, zonder de externe partners van de onderneming te vergeten.

  2. Start de begeleidingsperiode op.

  De begeleidingsperiode door de voormalige bedrijfsleider (eerder een korte periode) kan nu beginnen. U neemt voortaan alle beslissingen op u en toont zich bescheiden ten aanzien van de ervaring van de anderen.

  3.Tip: Communiceer geregeld over uw ambities, uw doelstellingen, uw twijfels … Dat is de beste manier om uw medewerkers te overtuigen om u te helpen uw project tot een goed einde te brengen.