Wanneer, hoe en aan wie het familiebedrijf overlaten?

Contacteer uw Business Banking-specialist

Tot nu toe hebt u het familiebedrijf succesvol geleid. Nu is het ogenblik aangebroken om aan uw opvolging te denken. Maar wanneer, hoe en aan welk familielid gaat u dan de macht overdragen?

De overdracht is een lang en complex proces. U moet hierbij een strikt plan volgen en zorgen voor het evenwicht tussen de familie, de onderneming en elk familielid.

Anticipeer en volg onze 4 stappen!

 • 1. Licht uw visie toe en maak alle verwachtingen duidelijk

  1. Alvorens het technische aspect van de overdracht in overweging te nemen, moet u uw motivering omschrijven en uw behoeften duidelijk maken.

  2. Deze denkfase is belangrijk omdat u dan achteraf uw standpunt en uw verwachtingen met uw nabestaanden kunt delen. Zo vermijdt u conflicten, misverstanden en heel wat bekommernissen.

  • - Begin na te denken met het oog op de machtsoverdracht
  • - Licht de verzuchtingen van elk familielid toe om ontgoochelingen en misverstanden te vermijden, en conflicten af te zwakken:
   • Ouders
   • Opvolger
   • Andere personen (niet actief binnen het bedrijf)
  • Omschrijf de individuele doelstellingen van elkeen en handel navenant om ze te verwezenlijken
  • Leg de doelstellingen van de onderneming vast

  3. Tip: Betrek uw kinderen van jongs af bij de onderneming om te voorkomen dat ze zich volledig van de onderneming afkeren en dat uw familiebedrijf evolueert naar een "niet-familiebedrijf".

 • 2. Kies uw opvolger en werk een actieplan uit

  1. Alvorens een beslissing te nemen, stelt u een lijst op van de vereiste competenties van de opvolger en deelt u die mee aan de diverse familieleden. Wijs de potentiële opvolger aan. Let op voor emotionele keuzes!

  2. Zodra uw opvolger gekozen is, bepaalt u op welke wijze hij zijn intrede zal doen in de onderneming en deelt u uw beslissing mee aan de familieleden, de aandeelhouders en de voornaamste medewerkers.

  3. Werk vervolgens met zijn tweeën aan een realistisch tijdschema:

  • geleidelijke overdracht van verantwoordelijkheden voor u
  • opleiding en ervaring opdoen voor de latere bedrijfsleider

  4. Tip: Zorg ervoor dat de meerderheid van de (actieve en passieve) familieleden achter het overeengekomen aflossingsplan staan. Een efficiënt communicatieplan voorkomt veel problemen.

 • 3. Draag uw bevoegdheden over en werk een strategisch ontwikkelingsplan uit

  1. Het gezamenlijk bewind kan nu van start gaan, eventueel na een periode waarin uw opvolger in diverse afdelingen van de onderneming heeft gewerkt. U werkt zij aan zij met uw opvolger en leidt de onderneming dagelijks samen. Dat is de - delicate maar erg verrijkende - periode van de geleidelijke overdracht van kennis, knowhow, bevoegdheden en macht.

  2. Vraag hem om een balans op te maken van de sterke en de te verbeteren punten van de onderneming, de opportuniteiten en de bedreigingen. En werk samen een strategisch ontwikkelingsplan uit om te zorgen voor het voortbestaan van de onderneming als u weg bent. Evalueer geregeld het geleverde werk en stuur bij indien nodig.

  3. Tip: Vermijd het samenvallen van de delicate stappen van de overdracht met de kritische groeidrempels van de onderneming (verhuizing, lancering van een nieuw product, opening van een dochteronderneming …)!

 • 4. Ga met een gerust gemoed met pensioen

  1. Elke fase van de overdracht werd succesvol afgerond. De eindmeet is in zicht. De raad van bestuur kan nu zijn goedkeuring hechten aan de aanstelling van uw opvolger tot bedrijfsleider.

  2. U bouwt uw activiteiten af en gaat geleidelijk of in één keer met pensioen, afhankelijk van wat u wilt en van uw financiële situatie.

  3. Voortaan rekent het familiebedrijf op zijn nieuwe baas.

  4. Tip: De harmonie bewaren in de familie en op zakelijk vlak is niet eenvoudig. Laat u tijdens de volledige procedure voor de machtsoverdracht zeker bijstaan door specialisten in de overdracht en het beheer van een onderneming.