Vaak voorkomende vennootschapsvormen

Wilt u de eenvoudigste vennootschapsvorm, dan kiest u het best voor de bvba. Maar er zijn nog andere populaire vennootschapsvormen. We overlopen ze kort.

Met beperkte aansprakelijkheid (niet wat de verstrekte zorg betreft) Met onbeperkte aansprakelijkheid

Bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Deze vorm komt het meest voor. U kunt makkelijk in- en uitstappen, aangezien uw aansprakelijkheid over het algemeen beperkt is tot uw inbreng. Het is de enige vorm die door één persoon kan worden opgericht.

Cvoha (coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid)

Deze coöperatieve vennootschap heeft alle kenmerken van een cvba, maar de vorm is goedkoper op te richten, want u hebt geen notaris nodig en er is geen minimaal in te brengen bedrag. De vennoten zijn wel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.

Cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Deze vorm lijkt sterk op een bvba. Opnieuw kunt u makkelijk in- en uitstappen, aangezien u slechts aansprakelijk bent voor uw inbreng (waarvoor ook hier een wettelijk minimum geldt). Er moeten altijd 3 vennoten zijn.

Vof (Vennootschap Onder Firma)

Net als bij een cvoha is er geen minimaal in te brengen kapitaal, hebt u geen notaris nodig voor de oprichting, maar zijn de vennoten wel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De vorm is weinig gereglementeerd, u kunt dus allerlei afspraken vastleggen in de statuten.

De maatschap

Een overeenkomst waarbij twee of meerdere vennoten iets in gemeenschap brengen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. De werking mag in alle vrijheid in de statuten worden bepaald. De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid.