Wat mag ik verwachten van Belfius in het kader van de crisis rond het coronavirus?

Belfius beseft zeer goed met welke problemen u als bedrijf, ondernemer of instelling af te rekenen hebt (sluiting, omzetverlies, betalingsachterstand van klanten enz.) en wil u helpen die te boven te komen.


Uw bankier staat voor u klaar om:


 • uw vragen te beantwoorden
 • de impact van de crisis op uw onderneming of instelling in te schatten
 • onze oplossingen voor een optimaal kasbeheer met u te bekijken

Concreet kan u met hem/haar de beste oplossing voor uw thesaurieproblemen bespreken, zoals:

 • de mogelijkheid, en tegen welke voorwaarden, om de eerstvolgende vervaldag van uw krediet uit te stellen
 • de mogelijkheid, en tegen welke voorwaarden, om uw kredietlijn op te trekken of er één te openen
 • de mogelijkheid, en tegen welke voorwaarden, om de terugbetalingstermijn van uw investeringskrediet te verlengen
 • de mogelijkheid, en tegen welke voorwaarden, om enkel de interest van uw krediet terug te betalen (wachttijd voor het kapitaal – kapitaalvrijstelling)
 • de opening van een aanvullende kredietfaciliteit om te vermijden dat uw betaalrekening in het rood gaat

Bij een akkoord zal de oplossing de vorm aannemen van een (nieuw of herschikt) kortetermijnkrediet, of van een (nieuw of herschikt) investeringskrediet. We zorgen ervoor dat onze bankiers maximaal beschikbaar zijn. U kan op afspraak terecht in onze kantoren die alle dagen geopend blijven volgens de openingsuren die u gewoon bent, behalve op zaterdag (overheidsmaatregel).


Hebt u vragen als vrije beroeper/zelfstandige/onderneming?


We blijven beschikbaar voor u, op de manier die u verkiest:
 • contacteer bij voorkeur uw relatiebeheerder/Business-specialist in kantoor
 • of vul dit formulier in

Hebt u vragen als grote onderneming of instelling?


We blijven beschikbaar voor u, op de manier die u verkiest:
 • contacteer bij voorkeur uw corporate (public) banker of uw servicing officer
 • of vul dit formulier in
 • of bel ons algemeen nummer 02 222 44 11

We herinneren u eraan dat onze elektronische kanalen makkelijk, snel en volledig beveiligd zijn, en 24/24u beschikbaar blijven. De meest efficiënte oplossing om uw dagdagelijkse verrichtingen te doen zonder u te moeten verplaatsen!

 

Praktische vragen in verband met mijn professionele activiteit

 • De overheid verplicht mij als zelfstandige of als bedrijfsleider de uitoefening van mijn beroepsactiviteit stop te zetten als gevolg van Covid-19. Kan ik een schadevergoeding krijgen?

  Onder bepaalde voorwaarden geniet u een vervangingsinkomen in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. We vragen u om hiervoor contact op te nemen met uw socialezekerheidskas.

 • De daling van de activiteit leidt tot technische of economische werkloosheid voor mijn werknemers. Wat moet ik doen?

  De RVA voorziet tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen. U vindt een antwoord op al uw vragen in dit verband op de website van de RVA. U vindt ook antwoorden op een reeks vragen over personeelsaangelegenheden op de website van Agoria.

 • Zijn er maatregelen voorzien voor de betaling van belastingen en taksen?

  De regering heeft versoepelingsmaatregelen genomen voor wat belastingen, sociale bijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing en andere taksen aangaat. We verwijzen dan ook naar de officiële websites (FOD Financiën…).

 • Dekken mijn professionele verzekeringen (gekoppeld aan de exploitatie) de technische of economische werkloosheid van mijn personeel?

  Neen, dit soort situatie wordt niet gedekt.

 • Hoe zal ik mijn personeel kunnen betalen?

  Praat erover met uw bankier (zie hierboven) en raadpleeg de website van de RVA. U vindt ook antwoorden op een reeks vragen over personeelsaangelegenheden op de website van Agoria.

 • Als ik zelf besmet geraak met Covid-19 en niet meer in staat ben om te werken, kan mijn verzekering gewaarborgd inkomen mijn inkomensverlies dan compenseren?

  Ja, als u een dekking gewaarborgd inkomen geniet, compenseert uw verzekering uw inkomensverlies (let op: de eerste 30 dagen zijn niet gedekt). Voor meer informatie contacteert u best uw sociale zekerheidskas.

 • Kan ik mijn professioneel spaargeld gebruiken om het hoofd te bieden aan de crisis? Kan ik bijvoorbeeld mijn VAPZ/IPT/POZ-overeenkomst afkopen?

  Neen, dat staat de wet niet toe. Sinds 2015 is het enkel nog mogelijk (en verplicht) om de overeenkomst op te zeggen bij pensionering.

 • Mijn activiteit is (gedeeltelijk) open (bv. voor leveringen) en ik zou graag een elektronische betaaltoepassing aanschaffen (onder meer om het werken met cash geld te beperken). Wat kan Belfius voor mij doen?

  Voor fysieke verkooppunten beveelt de FOD Volksgezondheid contactloze betaalmethodes aan. Voor e-commerce en voor leveringen bieden wij aanvullende oplossingen aan.
  Bekijk hier alle middelen om betaald te worden.

 • Mag ik nog contante betalingen aanvaarden? Wordt cash geld ‘in quarantaine geplaatst’ zoals in bepaalde landen het geval is?

  De regering heeft op dat vlak geen specifieke maatregelen gevraagd. Het is wel zo dat cash geld dat van hand tot hand gaat een overdracht van het virus mogelijk maakt. We raden u aan bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen en de voorkeur te geven aan elektronische betalingen. Meer info over de aanschaf van een betaalterminal of digitale betaaloplossingen vindt u hier, of neem contact op met uw Business Banking-specialist.

 • De personen die belast zijn met de rekeningen en het ondertekenen van transacties mogen niet meer naar het kantoor komen om betalingsverrichtingen in te voeren en te ondertekenen. Hoe moeten we ons organiseren?

  De verschillende digitale tools van Belfius zijn ‘web-based’ of mobiele tools en kunnen om het even waar worden gebruikt. Indien nodig kan u nieuwe toegangen voor uw teams aanvragen.

  • U bent een Business-klant (zelfstandige, vrije beroeper of kleine onderneming): u kan een nieuwe toegang aanvragen voor Belfius Direct Net via uw kantoor of door dit formulier in te vullen.
  • Bent u een ‘onderneming of instelling’, dan kan u een BelfiusWeb-overeenkomst of een nieuwe Isabel-overeenkomst aanvragen via uw servicing officer of door ons een van de volgende formulieren terug te sturen:
 • Wat gebeurt er als de persoon die de transacties moet ondertekenen niet beschikbaar is?

  U kan hierop anticiperen door een aanvullende mandataris op uw rekening aan te stellen. Contacteer in dat geval uw vaste contactpersoon om de nodige stappen te nemen.

 • Wijzigen de geldende procedures bij de bank tijdens deze periode?

  Neen. Een crisis is de periode bij uitstek voor fraudepogingen van elke soort. Elk ‘atypisch’ verzoek dat afkomstig zou zijn van de bank of uw leveranciers, moet altijd met de grootst mogelijke aandacht worden bekeken. In geval van twijfel contacteert u uw vaste contactpersoon.

 • Mijn onderneming heeft verschillende rente- en/of muntdekkingscontracten afgesloten. Is het mogelijk om de voorwaarden ervan te wijzigen?

  Een rente- en/of hedging-contract kan eventueel en volgens uw noden worden aangepast tegen de huidige marktwaarde. Die herstructurering kan zowel bestaan uit een wijziging van de toekomstige cashflows als van de looptijd. Contacteer uw specialist om uw specifiek geval te analyseren (Tfm-corporate@belfius.be).

 • Wat is de impact op mijn Trade Finance-oplossingen?

  De mogelijke opties hangen af van het recht/de regels die van toepassing zijn op de verbintenis van de banken, en van hun respectieve rol in de transactie. Elk dossier moet dus individueel worden bekeken. Onze gespecialiseerde teams staan klaar om u verder te helpen. (CBITF@belfius.be)

 • Wat is de impact van eventuele betalingsproblemen op mijn Invoice/Factoring-overeenkomsten?

  De aanpassing van een bestaande overeenkomst hangt af van geval tot geval. We raden u aan onze specialisten te contacteren om uw specifiek geval te bekijken.

 • Wat zijn de gevolgen voor mijn verzekeringen?

  De Belgische verzekeraars die lid zijn van Assuralia hebben samen besloten om de ondernemers te steunen die moeilijkheden ondervinden door Covid-19. Dat door hen onder bepaalde voorwaarden toe te staan om de betaling van hun verzekeringspremie uit te stellen of op te splitsen. Meer info.