Hoe beheer ik mijn liquiditeiten en mijn reserve?

Hoe financier ik een liquiditeitstekort?

De liquide middelen in uw productiecyclus volstaan niet altijd om hem te financieren, waardoor er een liquiditeitstekort ontstaat. Er bestaan oplossingen om dat tekort te minimaliseren of te compenseren.

Meer info

Hoe beleg ik een liquiditeitsoverschot?

U wilt het cashoverschot in uw onderneming maximaal en met het beste rendement beleggen, zonder uw middelen voor een noodgeval te blokkeren.

Beleggingsmandaten voor vennootschappen

Ontdek onze dossiers:

  • Liquiditeitsbeheer
  • Fiscaliteit