Nieuwe tarieven erfbelasting in Vlaanderen

De hervorming van de Vlaamse erfbelasting bestaat uit een aantal opvallende maatregelen.Een gunstige maatregel voor de nabestaanden is dat het hoogste tarief van de erfbelasting verlaagd wordt van 65% naar 55% en ook enkele nieuwe vrijstellingen zijn positief. Deze hervorming werkt ook de fiscale onzekerheden van het nieuwe federale erfrecht weg. Ze wordt definitief na stemming in het parlement.

In rechte lijn en tussen partners

De tarieven in rechte lijn en tussen partners (de eerste categorie in de erfbelasting) wijzigen niet. Wel zijn er deze nieuwe vrijstellingen:

1. Echtgenoten en partners zijn voortaan (bijkomend) vrijgesteld op de eerste schijf van 50.000 euro roerende goederen die ze van elkaar erven. Deze vrijstelling staat los van de vrijstelling voor de gezinswoning die echtgenoten en partners al langer genieten in het Vlaams gewest. Het is dus een extra vrijstelling bovenop de bestaande voor de gezinswoning. Er komt uiteindelijk geen compensatie voor echtgenoten of partners zonder gezinswoning (bijvoorbeeld een gehuurde gezinswoning of een gezinswoning in de vennootschap).

2. Kinderen jonger dan 21 jaar van wie de langstlevende ouder overlijdt, zullen een vrijstelling genieten op de gezinswoning en op de eerste schijf van 75.000 euro roerende goederen. Deze zogenaamde vrijstelling voor jonge wezen houdt in dat het kind de goederen erft van de langstlevende ouder. Als de eerste ouder kort voor de tweede ouder overlijdt, dan kan het kind geen vrijstelling genieten op wat het erft van de eerste ouder. Stel dat deze eerste ouder eigenaar is van de gezinswoning, dan mist het kind dus deze vrijstelling.

Tariefverlaging in de zijlijn

Elke erfgenaam die niet in aanmerking komt voor de tarieven in rechte lijn en tussen partners, betaalt onvermijdelijk meer. Het huidige hoogste tarief van 65%, een wel erg zware aanslag op het vermogen, verdwijnt. 55% wordt het nieuwe toptarief, van toepassing in de beide andere categorieën in de erfbelasting, tussen broers en zussen en tussen alle anderen. Daarnaast werd een nieuwe eerste tariefschijf tot 35.000 euro toegevoegd, aan een tarief van 25%.

Huidige tarieven
Tarieven tussen broers en zussen

0 – 75.000 euro      30%
75.000 – 125.000 euro      55%
> 125.000 euro      65%

Na de hervorming
Tarieven tussen broers en zussen

0 – 35.000 euro      25%
35.000 – 75.000 euro      30%
> 75.000 euro      55%

Huidige tarieven
Tarieven tussen alle anderen

0 – 75.000 euro     45%
75.000 – 125.000 euro     55%
> 125.000 euro     65%

Na de hervorming
Tarieven tussen alle anderen

0 – 35.000 euro     25%
35.000 – 75.000 euro    45%
> 75.000 euro      55%

De berekenwijze in deze categorieën wijzigt niet. Broers en zussen worden elk afzonderlijk op hun erfdeel belast, waarbij roerend en onroerend opgeteld worden. Bij alle ’anderen’ wordt de som van alle erfdelen opgeteld en in één keer onderworpen aan de tarieven in de erfbelasting.

Wat is de concrete impact van deze tariefverlaging?

Broers en zussen betalen (elk afzonderlijk) maximaal 1.750 euro minder door het nieuwe tarief van 25% (van 30% naar 25% = 5% besparing op 35.000 euro). Daarnaast besparen ze 10% op alles wat ze erven boven de 125.000 euro (van 65% naar 55%). Het stuk tussen de 35.000 en de 125.000 euro (30% tot 75.000 euro en 55% van 75.000 tot 125.000 euro) wijzigt niet.

Alle ‘anderen’ besparen (één keer samen) maximaal 7.000 euro door de nieuwe schijf van 25% (van 45% naar 25% op 35.000 euro). Daarnaast genieten ze, net zoals de broers en zussen, een besparing van 10% op alles wat ze erven boven de 125.000 euro (van 65% naar 55%).

Meer informatie over successieplanning?

Neem dan zeker contact op met uw Private Banker. Hij of zij helpt u graag verder!


Vind uw Private Banker