Geen interestaftrek meer voor nieuwe leningen voor de eigen woning

In het Vlaams Gewest kunt u de interesten van uw lening met onroerend doel, aangegaan vanaf 2016, niet langer gebruiken voor het wegwerken van uw onroerende inkomsten, als het onroerend doel betrekking heeft op uw eigen woning.

Tot en met 2015 kon u in Vlaanderen de interesten van een nieuwe lening met onroerend doel in mindering brengen van uw totaal onroerend inkomen. Dit fiscaal voordeel (de gewone interestaftrek) kon u genieten voor leningen voor gelijk welk onroerend goed.

Nu deze materie een gewestelijke bevoegdheid is geworden, is de regelgeving echter veranderd:

  • u kunt de interestaftrek niet langer genieten voor leningen voor de eigen woning, afgesloten vanaf 1-01-2016 (1) ;
  • u kunt de interestaftrek wel nog genieten voor leningen voor de verbouwing, bouw of aankoop van de niet-eigen woning (bv. een tweede verblijf of een opbrengsteigendom) of voor bestaande leningen voor de eigen woning.

Voorbeelden

Gaat u een krediet aan voor de uitbreiding van uw eigen woning of
voor een verbouwing, zoals de vervanging van de ramen en deuren
in uw eigen woning, dan komen de interesten van dit krediet niet
langer in mindering van uw totaal onroerend inkomen.

Leent u voor een nieuwe vloer in uw appartement aan zee, dat u verhuurt,
dan komen de interesten van deze lening wel in aanmerking voor een aftrek
van uw onroerend inkomen.
U werkt het kadastraal inkomen of de huurinkomsten (in geval van
professionele verhuur) van het appartement, en eventuele andere
onroerende inkomsten, weg met de betaalde interesten.

Besluit

Lenen voor verbouwingen aan de eigen woning verliest dus een voordeel ten opzichte van het gebruik van eigen middelen, namelijk de interestaftrek. Toch houdt u bij uw keuze best nog rekening met andere factoren, zoals:

  • het rendement van de eigen middelen die u niet hoeft vrij te maken als u leent, in vergelijking met de lage rentestand
  • het eventuele fiscale voordeel dat u kunt genieten als u een hypothecaire lening afsluit

  Lening vóór 2015 Lening in 2015 Lening vanaf 2016
Vlaanderen
Gewone interestaftrek
Gewone interestaftrek
-
Brussel
Gewone interestaftrek
-
-
Wallonië
Gewone interestaftrek
-
-

Lars Everaert
Wealth Analysis & Planning bij Belfius Bank & Verzekeringen.

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
  • {{officeName}}
  • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor

  1. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit al het geval voor leningen afgesloten vanaf 1-01-2015.