Hoe doet u een bankgift in tijden van COVID-19?

De maatregelen van de federale overheid tegen de verspreiding van COVID-19 hebben een impact op alle niveaus. Ook op mogelijke planningen die u wou doen tijdens deze periode. We bekijken waarmee u rekening moet houden als u nu denkt aan een bankgift voor uw (klein)kinderen.

De bankgift, een snelle planningstool!

De roerende schenking is een ‘snelle’ vermogensplanningstool. Ze kan vlot uitgevoerd worden, zeker in het geval van een bankgift.

Een bankgift gebeurt door overschrijving van geld of een transfer van effecten. U laat best de nodige schenkingsdocumenten opmaken die, indien nodig, het bestaan van de schenking of de eraan gekoppelde voorwaarden bewijzen. Uw Private Banker helpt u hier graag mee verder.

Het voordeel van een bankgift? Er gaan geen kosten mee gepaard: geen aktekosten en ereloon bij de notaris. Daarenboven is er geen verplichting tot registratie waardoor u evenmin schenkbelasting hoeft te betalen.

Maar… als de schenking niet geregistreerd werd (d.w.z. dat er geen schenkbelasting werd betaald) en de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, moet het geschonken bedrag opgenomen worden in de aangifte van de nalatenschap. De nabestaanden zullen dan erfbelasting (u vindt die tarieven hier voor Vlaanderen, Brussel, en Wallonië) die duurder is dan de schenkbelasting (tussen 3 en 7%, afhankelijk van de regio en de graad van verwantschap) moeten betalen op de ontvangen bedragen.

Hoe registreert u een bankgift?

Als u een eventuele hogere erfbelasting wil vermijden, kan u uw schenking(en) laten registreren bij een kantoor rechtszekerheid (het ‘registratiekantoor’) en vervolgens de schenkbelasting betalen. U vindt uw kantoor rechtszekerheid hier.

Tijdens de lockdown zijn de kantoren rechtszekerheid niet toegankelijk voor het publiek. Gelukkig zijn er oplossingen om uw schenking alsnog te registreren.


1. Verzending via e-mail, per post of in de bus

Bepaalde kantoren aanvaarden dat u het bewijs van de overschrijving en de schenkingsdocumenten aanlevert per e-mail (verzenden in pdf en het gehandtekende originele exemplaar met de post).

U kan het ook gewoon met de post versturen of het in de brievenbus van het kantoor zelf deponeren.

We raden u aan om vooraf per e-mail contact op te nemen met het betrokken kantoor om na te gaan of verzending via e-mail, de post of het deponeren in de brievenbus door hen wordt aanvaard.

In Vlaanderen gebeurt de registratie op de datum van ontvangst van de documenten. In Brussel en Wallonië is dit op het moment dat de schenkbelasting effectief wordt betaald.

De registratie duurt hier dus langer.


2. De vaststelling van de bankgift door een Belgische notaris

Als de omstandigheden dringend zijn, lijkt de registratie van een bankgift niet de meest geschikte oplossing. Een goed alternatief is dan om een notaris de vaststelling van de bankgift te laten doen door middel van een authentieke akte. Notarissen beschikken hiervoor over een digitaal platform. Deze oplossing laat u toe om de driejaarsperiode te laten beginnen zodra de notaris de vaststelling doet, en niet op het moment dat hij/zij alles opstuurt naar het kantoor rechtszekerheid. Hier zijn wel kosten aan verbonden: de aktekosten en het honorarium van de notaris komen bovenop de kosten van de registratie.

Sinds 20 april kunnen notarissen opnieuw akten opmaken. Met respect uiteraard voor alle preventiemaatregelen: fysieke contacten vermijden, gepaste afstand houden… Dankzij de digitale volmacht.

Best contacteert u eerst even uw notariaat om te bespreken wat u voor u past.


3. Een tijdelijke overlijdensverzekering

Een laatste alternatief voor de registratie van de schenking bestaat uit het afsluiten van een tijdelijke overlijdensverzekering. Die dekt de successierechten die de begunstigde zou moeten betalen, mocht de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijden. Deze oplossing is minder duur dan de registratie maar niet voor iedereen toegankelijk (dit hangt onder meer af van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de schenker). Meer gedetailleerde info over onze overlijdensverzekering vindt u hier.Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel niet uw Private Banker te contacteren. Hij/zij helpt u uiteraard graag verder!