De Europese Investeringsbank ondersteunt kredietverlening aan KMO’s en Midcorp-ondernemingen

EIB logo

Via onze overeenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) kunnen we aan een extra gunstige rentevoet projecten financieren van zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s (bedrijven tot 250 werknemers) en Midcorp-ondernemingen (bedrijven met minder dan 3.000 werknemers) en trekken we meer dan ooit de innovatieve kaart!

Wat houdt de EIB-financiering in?

De kredieten hebben een looptijd van minstens 2 jaar (de daadwerkelijke looptijd van het krediet is afhankelijk van de economische en technische levensduur van het gefinancierde project) en kunnen worden gebruikt voor de financiering van zowel kleinschalige projecten als projecten waarvan de totale kosten maximaal 25 miljoen euro bedragen. De bijdrage van de EIB is echter beperkt tot maximaal 12,5 miljoen euro.

Wie komt in aanmerking voor een EIB-krediet?

Zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s (< 250 werknemers in dienst) en Midcorp-ondernemingen (< 3 000 werknemers) uit een van de 27 EU-lidstaten 

Nagenoeg alle economische sectoren behalve deze waarbij de rechten en vrijheden van mensen worden beperkt (wapenproductie bijv.), kansspelen, tabaksector, activiteiten waarbij testen op dieren gebeuren of risico op vervuiling van het milieu bestaat, ethische dan wel moreel controversiële sectoren (menselijk klonen bijv.).

Voor meer gedetailleerde info, bevraag uw banker

Waarvoor kan een EIB-krediet worden aangewend?

  • Voor de financiering van alle investeringen en uitgaven in het kader van de ontwikkeling van de activiteit: materiële: de aankoop van installaties en uitrusting, uitgezonderd de aankoop van gronden
  • immateriële: de kosten van onderzoek en ontwikkeling, het opbouwen of overnemen van distributienetwerken in binnenlandse of andere markten binnen de EU
  • behoefte aan bedrijfskapitaal op korte en middellange termijn om de algemene liquiditeitspositie van de onderneming opnieuw zeker te stellen.

Meer info over de EIB en haar activiteiten

De EIB is de bank voor de langetermijnfinanciering van de Europese Unie, met als doel een bijdrage te leveren aan de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en aan de economische en sociale cohesie van de EU-lidstaten. De EIB geniet op de kapitaalmarkten de hoogst mogelijke kredietrating (AAA) en is daardoor in staat tegen gunstige voorwaarden middelen op te nemen, die zij vervolgens via ons doorgeeft.