Belfius Energy Efficiency Package (BEEP)

De energiebehoefte verlagen, overschakelen naar alternatieve energiebronnen of zelf energie opwekken?
Met het Belfius Energy Efficiency Package (of kortweg BEEP) stimuleren we ondernemingen om verder te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.
Als enige bank in België beschikt Belfius over een exclusieve samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB). Samen werkten we een uniek pakket uit voor ondernemingen en voor ESCO's die bereid zijn te investeren in energie-efficiëntie.


Uw uitdagingen:

 • Verbetering van de energie-efficiëntie in bestaande gebouwen (isolatie, verwarming, warm water, ventilatie, airco, verlichting, …) 

 • Warmtekrachtkoppeling, warmtenetten, meer energiezuinige machineparken of productieapparatuur, openbare verlichting, …  

 • Decentrale productie van hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen) die geïntegreerd wordt in de gebouwsite en bestemd is voor de eigen consumptie van de eindklant.

Beep, een uniek pakket:

Voor ondernemingen die bereid zijn te investeren in energie-efficiëntie

Een kredietlijn tegen gunstige voorwaarden
Soepele kredietverstrekking dankzij de portefeuillewaarborg van de EIB
Een gedeeltelijke terugbetaling,onder bepaalde voorwaarden, van de energie-auditkosten

Voor Energy Service Companies (ESCO’s)

 1. Een financiering van de investering tegen gunstige voorwaarden  

 2. Een soepele kredietverstrekking dankzij de waarborgstelling door de EIB

 3. Een overname van het kredietsrisico op de eindklant dankzij de waarborgstelling door de EIB

Meer Weten?

 • Meer weten over alle
  voordelen, voorwaarden en
  mogelijkheden van het
  Energy Efficiency Package?
  Via beep@belfius.be geven
  we u graag meer uitleg

BEEP-project in de kijker