Debiteurenrisico

Verkopen is één zaak. Tijdig betaald worden is iets anders. Zowel een professionele debiteurenopvolging als een verzekering tegen de insolventie van uw klanten is dan ook een onmisbaar instrument om onaangename verrassingen te vermijden, die in het slechtste geval de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen.

Debiteurenopvolging

Belfius Commercial Finance garandeert de follow-up van uw debiteuren. Het doel is dat ze hun facturen op tijd betalen. Via Belfius Commercial Finance Online beschikt u tevens over een handige tool om elektronische bestanden naar Belfius Commercial Finance te mailen, rapporten te consulteren, periodieke overzichten te ontvangen en uw rekeningen online te volgen …

Uw voordelen

  • kortere betalingstermijnen
  • kostenbesparing en tijdwinst
  • een professionele aanpak in geval van gerechtelijke invorderingen
  • periodieke rekeninguittreksels

Insolventiedekking

Klanten die niet betalen, kunnen nog altijd roet in het eten gooien. Dit risico kunt u voor 100% afdekken bij Belfius Commercial Finance, waardoor u geen afschrijvingen meer hebt op uw debiteuren. Bij voorfinanciering en insolventierisicodekking in één contract kunt u off-balance werken.

Belfius Commercial Finance stelt vooraf de kwaliteit van een klant vast. Als deze toets preventief gebeurt, verspillen uw commerciële medewerkers geen tijd aan prospecten die achteraf slechte betalers blijken te zijn. Bovendien wordt het risico op de klanten die de test positief hebben ondergaan volledig op onze naam genomen. Dit betekent voor u dat, indien uw klant 100 dagen na de vervaldatum van de factuur nog niet betaald heeft, u een schadeclaim kan indienen en u dit bedrag onmiddellijk krijgt vergoed.

De zekerheid dat uw vorderingen worden betaald, is voor u een belangrijk voordeel. U kunt uw cashflow beter inschatten door het uitsluiten van onverwachte risico's.

Afschrijvingen op dubieuze debiteuren behoren tot het verleden. Incassokosten of juridische maatregelen die nodig zijn om uw debiteur te laten betalen, zijn voor rekening van Belfius Commercial Finance.

Kredietverzekering

Belfius Commercial Finance werkt hiervoor samen met enkele verzekeraars. De grote verschilpunten met insolventierisicodekking zijn dat u in het geval van een kredietverzekering niet voor 100% gedekt bent tegen niet-betaling van uw facturen en dat off-balance hier niet mogelijk is.

De verzekeraars met wie we samenwerken, hebben al heel wat ervaring in het ondersteunen van ondernemingen met hun kredietrisico's. Ze zijn actief in meer dan 40 landen en worden erkend als 's werelds grootste spelers.

Voordelen als preventie, incasso en juridische maatregelen zijn ook bij kredietverzekering troeven die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor uw onderneming.

Wenst u meer informatie?

Ontdek Belfius Commercial Finance

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker