17 april 2024

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Robbe Van Hauwermeiren

Robbe Van Hauwermeiren
Investment Strategy


De recente stijging van de aandeelprijs van Nvidia heeft veel beleggers verrast. Het bedrijf, opgericht in 2013, richtte zich initieel vrijwel uitsluitend op de gaming-markt. Dat het bedrijf zoveel jaren later centraal zou staan in de globale ontwikkeling van artificiële intelligentie had niemand kunnen voorspellen. Desalniettemin zijn dergelijke verrassingen typisch voor de technologiesector en een belangrijke reden waarom technologie een belangrijke plaats verdient in elke evenwichtig gespreide beleggingsportefeuille. We leggen uit waarom.

Technologische ontwikkeling is een exponentieel proces. Steeds krachtigere chips leiden tot meer rekenkracht en nieuwe en betere technologieën. Op hun beurt leiden deze nieuwe technologieën dan weer tot nog andere technologieën en inzichten. Doorbraken kunnen dan ook uit onverwachte hoek komen. Door gespreid te beleggen in technologieaandelen is er een kans dat beleggers mogelijk vergelijkbare verrassingen in de toekomst kunnen ervaren.Gaming en het ontstaan van de grafische kaart


In de jaren ’90 onderging de game-industrie een metamorfose. Saaie, statische 2D-beelden werden ingewisseld door steeds rijkere 3D-beelden. De opkomst van 3D-beelden leidde niet enkel tot een mooiere esthetiek. Het liet spelontwikkelaars ook toe rijkere werelden te creëren die gamers konden ontdekken en manipuleren.

Het succes van 3D-games legde echter de tekortkomingen bloot van de toenmalige chips. Traditionele chips, ook CPU’s (Central Processing Unit) genoemd, voeren processen uit in serie: processen worden één per één uitgevoerd, nooit tezelfdertijd. CPU’s zijn vandaag nog steeds ontzettend waardevol omwille van hun veelzijdigheid en de precisie waarmee ze complexe berekeningen kunnen uitvoeren. Het genereren van 3D-beelden vereist een grote hoeveelheid aan kleine – eerder simpele – berekeningen, uiteraard liefst zo snel mogelijk. Als respons hierop creëerde Nvidia in 1999 de eerste GPU (Graphics Processing unit) of grafische kaart. Een GPU werkt in parallel: de chip bestaat uit honderden verschillende kernen, die tegelijkertijd verschillende processen kunnen uitvoeren.Big data, AI en andere toepassingen


Sinds de jaren ’90 is de game-industrie razendsnel gegroeid. Vandaag is deze sterk groeiende industrie bijvoorbeeld al meer dan drie keer groter dan de totale film- en muziekindustrie samen1. Het grote succes van de game-industrie leverde steeds performantere GPU’s op, die uiteindelijk ook hun weg vonden naar toepassingen buiten de game-industrie.

Het toenemende succes van big data-toepassingen in de jaren 2000 deed de vraag naar parallelle processoren sterk toenemen. Big data leidde uiteindelijk tot het ontstaan en het succes van artificiële intelligentie-toepassingen, die data nodig hebben om te leren verbanden te leggen en efficiënte en nauwkeurige beslissingen te nemen. Het verwerken van deze massale hoeveelheden data vergt een groot aantal relatief simpele berekeningen en deed de vraag naar GPU’s de laatste jaren exploderen.

Naast AI-toepassingen worden GPU’s bijvoorbeeld ook gebruikt in slimme auto’s, de luchtvaart, medische beeldvorming of voor het mijnen van bitcoin. Ook de metaverse, de virtuele wereld die steeds meer wordt geïntegreerd in onze fysieke wereld, steunt op GPU’s. Onze wereld volgt in veel opzichten een parallel proces, met veel kleine processen of gebeurtenissen die zich tezelfdertijd voltrekken. Het begrijpen, interpreteren of nabootsen ervan vergt dan ook parallelle berekeningen. Nvidia heeft vandaag een wereldwijd marktaandeel van maar liefst 80% in geavanceerde GPU’s2. Het bedrijf staat dan ook centraal in de meest veelbelovende technologieën van vandaag.Rekenkracht als grondstof


Rekenkracht, in de vorm van chips, is in vele opzichten een essentiële grondstof geworden. Nvidia is dankzij haar expertise in GPU’s de belangrijkste producent van deze grondstof. Typisch aan grondstoffen is dat deze erg gebonden zijn aan cyclussen. Periodes waarin de vraag het aanbod sterk overtreft wisselen zich af met periodes van overaanbod. De vraag naar rekenkracht is vandaag sterk toegenomen door de toenemende ontwikkeling van AI-toepassingen, met een globaal tekort aan chips als gevolg. Ontwikkelaars van chips, met Nvidia vooraan het peloton, profiteren hiervan.

Zowel de vraag naar en het aanbod van rekenkracht wordt gedreven door technologische innovatie. Nieuwe technologische innovatie vereist steeds meer rekenkracht. Tezelfdertijd leidt meer innovatie ook tot meer performante chips en dus meer rekenkracht. Innovatie stuwt op die manier zowel vraag en aanbod naar steeds nieuwe hoogtes, maar kan relatief gezien ook meer in het voordeel van vraag of aanbod verschuiven.

Hoewel het tekort zich naar alle waarschijnlijkheid nog even zal verderzetten, zal het op langere termijn waarschijnlijk ook opnieuw afnemen, misschien door een relatieve afname van de vraag of dankzij innovatie door een toename van de productiecapaciteit. Dit kan leiden tot een daling van de prijs van rekenkracht, wat dan weer in het voordeel is van de kopers van rekenkracht. Deze kopers zijn bijvoorbeeld ontwikkelaars van AI-toepassingen, zoals OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT), Alphabet of Tesla. Een goed gespreide technologieportefeuille bevat dan ook zowel kopers als verkopers van rekenkracht.Hoe beleggen in technologie?


Het onvoorspelbare traject van innovatie vereist een gespreide aanpak. Een goede technologieportefeuille is gespreid over de verkopers en kopers van rekenkracht. Het voorbeeld van Nvidia leert ons daarbovenop dat disruptieve technologische innovatie uit onverwachte hoek kan komen en exponentieel kan toenemen. Een goede spreiding over verschillende technologieën is dan ook essentieel.

In elk geval behoudt Belfius een positieve visie op technologieaandelen omwille van de versnelde innovatiegolf. De ontwikkeling in artificiële intelligentie kan leiden tot nieuwe en betere technologieën, verspreid over verschillende industrieën. Dit thema kan een waardevolle toevoeging zijn aan een beleggingsportefeuille die goed gespreid is.1 https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2023/11/17/the-gaming-industry-a-behemoth-with-unprecedented-global-reach/?sh=59527ba8512f

2 https://www.reuters.com/technology/nvidia-chases-30-billion-custom-chip-market-with-new-unit-sources-2024-02-09/Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

De vermelde ondernemingen dienen enkel ter illustratie en vormen geen aankoopaanbeveling.