27 september 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Joeri Meulemans

Joeri Meulemans
Investment Strategy


In de media zien we berichten die de strubbelingen op de beurs linken aan de toenemende olieprijzen. In dit artikel gaan we na of er een verband bestaat tussen beide.


Lange termijn


Onderstaande grafiek geeft het langetermijnverband weer tussen de olieprijs en de aandelenmarkt. Het eerste wat opvalt is dat de beurs perfect kan stijgen wanneer de olieprijs jarenlang structureel stijgt. Kijken we naar het eerste groen gearceerde gebied, dan zien we dat een verdrievoudiging in de olieprijs gepaard ging met een aandelenmarkt die het zeer goed deed. Ook in het tweede groen gearceerde gebied zien we dat ondanks de dure olie, de beurs toch een goede prestatie kon neerzetten. Kijken we over een langere periode dan is een stijgende olieprijs niet noodzakelijk een negatief element voor de aandelenmarkt.In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Een dalende olieprijs is vaak een voorbode van een groeivertraging en dus een negatief signaal voor de aandelenmarkt. In september vorig jaar schreven verschillende analisten dat de dalende olieprijs de angst voor een recessie doet toenemen. Tussen mei 2022 en september 2022 daalde de olieprijs met 25%. Op bovenstaande grafiek wordt dit weergegeven met een verticale zwarte lijn. Het pessimisme vierde hoogtij. Niet veel later bodemde de aandelenmarkt uit en sinds midden oktober 2022 zien we een herstel op de beurzen.


Logica


Het lijkt logisch om een positief verband te zoeken tussen de olieprijs en de beurzen. Een sterk groeiende economie is goed voor de beurzen en zorgt voor duurdere olie. Daalt de olieprijs dan is dit een teken dat de economie verzwakt, dus minder goed nieuws voor de aandelenmarkt. Deze logica is echter te simplistisch. Het aanbod van olie speelt natuurlijk ook een belangrijke rol.

Sinds de zomer stijgt de olieprijs opnieuw vooral door de aanbodbeperking van de OPEC+. De markten vrezen dat de stijgende olieprijs de consumptie en dus de economie onder druk kan zetten, wat niet goed zou zijn voor de aandelenmarkt.

Wat de olieprijs ook doet, goed voor aandelen lijkt het in elk geval niet te zijn. Echter, zoals hierboven weergegeven, is het historische verband niet zo éénduidig. De aandelenmarkt wordt beïnvloedt door verschillende elementen, waaronder de olieprijs. Het is echter te éénvoudig om een beweging in de aandelenmarkt te koppelen aan de beweging in de olieprijs.


Korte-termijnbewegingen


Een beleggingsstrategie opbouwen die verbonden is aan het analyseren van korte-termijnelementen die de aandelenmarkt lijken te beïnvloeden, kan best vermeden worden. De dagelijkse bewegingen in de aandelenmarkt zijn doorgaans willekeurig en vallen meestal niet rechtstreeks te koppelen aan een specifieke oorzaak. Het opstellen van een beleggersprofiel en het hebben van een duidelijke langetermijnvisie en doel zijn veel belangrijker dan proberen na te gaan waarom de aandelenmarkt op een specifieke dag gestegen of gedaald is.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.