23 augustus 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Olivier Fumiere

Olivier Fumiere
Investment Strategy


De MSCI Emerging Market is de referentie-index voor wie wil beleggen in groeilanden. We bekijken hier of het interessant is om dat te doen.


Regionale samenstelling van de MSCI Emerging Market index

MMI Grafiek

Bron: MSCIChina: doelgerichte maatregelen nodig


Het model van forse groei van CHINA lijkt achterhaald te zijn. De demografie speelde vroeger een gunstige rol, maar dat lijkt nu voorbij te zijn. In 2022 is de Chinese bevolking zelfs voor het eerst in meer dan 60 jaar gedaald.

Bovendien heeft China lang geprofiteerd van goedkope arbeidskrachten, maar dat voordeel lijkt tegenwoordig minder relevant te zijn gelet op de situatie in andere groeilanden. Zeker nu geopolitieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten tal van bedrijven ertoe aanzetten te investeren in andere landen zoals India, Vietnam, Mexico enz.

De meest recente exportcijfers van China vertonen overigens een forse terugval (-14,5%1 in juli). China zal steeds meer de binnenlandse consumptie moeten aanmoedigen. Maar die noodzakelijke omslag lijkt tot nu toe weinig vruchten af te werpen.

De oorzaak daarvan is het gebrek aan vertrouwen bij de bevolking. De spaarquote blijft hoog en het spaargeld vindt, ondanks de opheffing van de beperkingen van het zerocovidbeleid, toch zijn weg niet naar meer consumptie.

De vastgoedsector blijft kwetsbaar en zet aan tot voorzichtigheid. Na de default van Evergrande in 2021, krijgt nu Country Garden, een van de grootste groepen uit de vastgoedsector, af te rekenen met financiële moeilijkheden. Nadat het zijn financiële verplichtingen begin augustus niet kon nakomen, riskeert het een wanbetaling binnen 30 dagen. Tal van projecten dreigen opnieuw stil te vallen en voor betwistingen te zorgen. Ten slotte blijft de werkloosheid hoog, vooral bij de jongeren.

Op een moment dat de westerse landen zich inspannen om de inflatie onder controle te krijgen, krijgt China, door de lage vraag, dan weer af te rekenen met deflatie. Zo zijn zowel de consumptieprijzen (CPI: -0,3%1) als de productieprijzen (PPI: -4,4%1) gedaald.

Tegen die economische achtergrond heeft Belfius Research de Chinese groei neerwaarts herzien tot 5,5% in 2023 en 4,5% in 2024. De Chinese regering en ook de financiële overheden van het land zullen doelgerichte maatregelen moeten nemen om vooral de consumptie aan te zwengelen.

De beurs lijkt al een groot deel van die aandachtspunten te hebben ingeprijsd, wat in de feiten tot uiting komt in een relatief lage waardering (een koerswinstratio voor de eerstvolgende 12 maanden van 10,31).


India: groeipool


In tegenstelling tot China zal INDIA de eerstvolgende decennia groeien dankzij de demografische ontwikkeling van het land. India heeft China zopas voorbijgestoken qua bevolkingsomvang, en die evolutie zal zich wellicht nog doorzetten. De bevolkingsgroei, goedkope arbeidskrachten en de aanwezige specifieke kennis, vooral op het vlak van technologie kan meer buitenlandse investeerders aantrekken. De politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China zouden die evolutie nog kunnen versterken.

India heeft interessante groeivooruitzichten te bieden op lange termijn, maar een deel daarvan lijkt al te zijn verrekend in de beurswaardering, met een een koerswinstratio voor de eerstvolgende 12 maanden van om en bij de 20,51, tegen gemiddeld 12,11 voor de groeilanden.

India heeft een groot economisch groeipotentieel, maar een dure beurswaardering, terwijl China grotere risico’s inhoudt, maar goedkoop is.


Troeven van de andere groeilanden


In de MSCI EM index vertegenwoordigt TAIWAN 15%, waarvan de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company op zich al 7% voor zijn rekening neemt. Het bedrijf is vernieuwend en beschikt over een zekere technologische voorsprong in hun domein, waardoor het wereldwijd marktleider is in de laatste nieuwe halfgeleiders. Deze knowhow staat centraal in de strijd tussen de Verenigde Staten en China om de technologische suprematie.

De OVERIGE GROEILANDEN vertegenwoordigen 40% van de MSCI EM index. Sommige daarvan zouden kunnen profiteren van de terugval van China in de wereldhandel. Bedrijven kijken naar arbeidskosten, maar ook naar meer diversifiëring van de toeleveringsketens en al dan niet politieke spanningen. Nog een gunstig element, is dat sommige groeilanden, vooral dan in Latijns-Amerika, hun renteverhogingscyclus sneller hebben ingezet dan de westerse landen. De afnemende inflatie kan hen ertoe brengen de rentevoeten sneller weer terug te schroeven. Dat is nu al het geval voor Brazilië, waar de centrale bank in augustus haar beleidsrente heeft verlaagd van 13,75% tot 13,25%.


Besluit


Het is onze overtuiging dat men een aandelenportefeuille op twee niveaus kan spreiden. Globaal genomen zouden aandelen van groeilanden 15-20% van de portefeuille mogen innemen. Een goede diversificatie binnen de verschillende groeilanden zelf is eveneens onontbeerlijk.
1 Bron: Refinitv-Datastream


Dit door Belfius Bank document opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Bent u op zoek naar persoonlijk beleggingsadvies, dan kan u zich altijd wenden tot uw financieel adviseur, die graag samen met u de eventuele gevolgen van die visie op uw persoonlijke beleggingsportefeuille zal nagaan. De aangehaalde cijfers zijn momentopnames en kunnen dus evolueren.

De aangehaalde ondernemingen dienen enkel als voorbeeld, en het feit dat ze vermeld worden, vormt geen aankoopaanbeveling.