21 augustus 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Robbe Van Hauwermeiren

Robbe Van Hauwermeiren
Investment Strategy


De voorbije weken hebben we in detail beschreven hoe blockchain en cryptomunten het potentieel hebben om verschillende sectoren te transformeren. Hierbij hebben we steeds blockchaintechnologie behandeld in isolatie. Nochtans is blockchain nog veelbelovender in samenwerking met andere technologieën.


Technologische versnelling


Sinds de uitvinding van de personal computer eind vorige eeuw volgen technologische transformaties zich in snel tempo op, van de uitvinding van het internet naar de wereldwijde adoptie van smartphones. Een voor een veranderden deze gebeurtenissen hoe we communiceren, informatie uitwisselen, winkelen,… Vandaag zien we verschillende technologieën, zoals 5G of virtual reality, met het potentieel om – tegelijkertijd – onze wereld te transformeren. Drie technologieën lijken voorbestemd elkaar te versterken: artificiële intelligentie, blockchain en het zogenaamde Internet of Things.


Zien, denken en onthouden


The Internet of Things (IoT) of "het Internet der Dingen" is het connecteren van alledaagse objecten aan het internet. Deze objecten kunnen data versturen en ontvangen. Elk object kan op die manier "smart" worden en met andere objecten samenwerken. Met domotica kunnen we vandaag bijvoorbeeld thuis onze thermostaat en lichten monitoren en besturen met onze smartphone. De mogelijkheden zijn echter eindeloos. Zo zou je wekker zichzelf kunnen instellen op basis van je agenda, of zou je hometrainer zich een paar versnellingen hoger kunnen zetten omdat je gisteren ’s avonds laat een hamburger hebt besteld op Deliveroo.

Artificiële intelligentie (AI) is het nabootsen van menselijke denkprocessen door computers of machines. Een computer wordt eerst met data gevoed om "bij te leren", om vervolgens beslissingen te nemen of taken te vervullen die doorgaans door mensen moeten worden gedaan. Zo weet Netflix bijvoorbeeld op basis van jouw kijkgedrag en dat van alle andere kijkers voor jou welke films je waarschijnlijk goed zal vinden.

Blockchain is een digitaal logboek dat transacties of andere informatie bijhoudt. Het logboek is gedecentraliseerd: het vereist geen centrale instelling die transacties moet valideren. Algoritmes maken het validatieproces onmogelijk te omzeilen en zorgen ervoor dat de bijgehouden informatie moeilijk te wijzigen en betrouwbaar is. Dankzij encryptie kan de informatie op de blockchain worden beveiligd en geanonimiseerd. Zie ons vorig artikel voor een meer gedetailleerde definitie.

Apart zijn deze technologieën al ontzettend veelbelovend, maar in samenwerking met elkaar zijn ze nog veelbelovender. In deze samenwerking vervult elke technologie een aparte functie: IoT "ziet" of genereert data, AI "denkt" of interpreteert de data, en blockchain "onthoudt" of registreert (en beveiligt) de data. Hoe meer data worden geregistreerd, hoe betrouwbaarder de AI.


Kwaliteitscontrole en bevoorradingsketens


Voedselveiligheid is voor Walmart een cruciale maar kostelijke activiteit. Gigantische volumes en globale bevoorradingsketens maken het voor een winkelketen als Walmart ontzettend moeilijk om de oorsprong van haar etenswaren te verifiëren. Als test vroeg het hoofd voedselveiligheid bij Walmart aan zijn team om de oorsprong van een pak voorgesneden mango’s terug te traceren naar de bron. Hoewel alle data beschikbaar waren, had het team 7 dagen nodig. Dankzij blockchaintechnologie werd dit teruggebracht tot 2 seconden.1

Traditioneel werden bevoorradingsketens vertraagd door tal van tussenpersonen en papieren documenten. Blockchaintechnologie geeft alle tussenpersonen toegang tot de nodige informatie en versnelt zo het hele proces.

IoT laat daarnaast toe om tijdens het vervoer van de etenswaren de omgevingsfactoren te monitoren. Sensoren kunnen temperatuur en vochtigheid monitoren. Deze data worden opgeslagen op de blockchain. Artificiële intelligentie kan vervolgens accuraat inschatten wanneer het voedsel risico loopt te bederven.

Het samenspel tussen IoT, AI en blockchain kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van bevoorradingsketens en kwaliteitscontroles. Ook GE Aviation bijvoorbeeld heeft een gelijkaardig systeem opgezet om de bevoorradingsketens van luchtvaartonderdelen efficiënter te maken en de kwaliteit ervan te monitoren.


Eindeloze opportuniteiten


Het is onmogelijk in te schatten hoe al deze nieuwe technologieën onze maatschappij kunnen vormgeven. Toch zien we al verschillende opportuniteiten in uiteenlopende sectoren.2

Smart watches kunnen vandaag reeds onze hartslag, bloeddruk, slaap, stress en zelfs het zuurstofniveau in ons bloed monitoren. Zogenaamde wearables worden steeds beter in het detecteren van gezondheidsgerelateerde factoren. Zo bestaan er ook sensoren voor diabetespatiënten die constant het bloedsuiker meten. AI zou op basis van al deze data vroegtijdig abnormaliteiten kunnen detecteren en zelfs automatisch een afspraak voorstellen bij een dokter. Met blockchaintechnologie zou deze data automatisch kunnen worden verzameld in een volledig, beveiligd medisch rapport.

Voor machines of bijvoorbeeld auto’s zouden gelijkaardige diagnosesystemen ervoor kunnen zorgen dat eventuele defecten vroeger gedetecteerd worden.

Ook hoe we winkelen zou nog verder kunnen veranderen. Zo zou AI je koopgedrag kunnen voorspellen en voor jou de producten aankopen die je nodig hebt. Blockchain kan hierbij een rol spelen bij de registratie van je data (bijvoorbeeld je koopgedrag en voorkeuren), maar ook bij het uitvoeren van transacties.


Niet zonder risico


Elke nieuwe technologie brengt risico’s met zich mee. Zo zorgt de uitbreiding van IoT ervoor dat steeds meer data beschikbaar worden. Het is belangrijk dat met deze data ethisch wordt omgesprongen. Het outsourcen van onze dagelijkse acties en beslissingen aan AI houdt ook enkele risico’s in. Een AI-programma zou bijvoorbeeld niet onze belangen, maar die van haar maker kunnen vooropstellen.
1 https://tech.walmart.com/content/walmart-global-tech/en_us/news/articles/blockchain-in-the-food-supply-chain.html
2 https://www.eib.org/attachments/thematic/artificial_intelligence_blockchain_and_the_future_of_europe_report_en.pdf


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank weer en bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

De vermelde ondernemingen dienen enkel ter illustratie en vormen geen aankoopaanbeveling.