17 augustus 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Joeri Meulemans

Joeri Meulemans
Investment Strategy


De Japanse aandelenmarkt kende een sterke eerste jaarhelft. In dit artikel bekijken we de oorzaken en gaan we na hoe duurzaam deze stijging is.


Onderstaande grafiek toont dat de Japanse aandelenmarkt het in 2023 beter doet dan zowel de wereldwijde markt als de Amerikaanse aandelenmarkt.


MMI Grafiek

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.Deze sterke prestatie wordt gedreven door verschillende factoren:

  • De Japanse centrale bank is de enige grote centrale bank die haar rente nog niet verhoogd heeft. Hierdoor zou de Japanse economie, en dus ook de aandelenmarkt, het relatief beter moeten doen dan andere economieën.
  • Na jaren van deflatie of prijsdalingen kent het land terug inflatie. De inflatie was tot eind 2021 negatief en steeg in 2022 geleidelijk aan om te pieken op 4,3% begin dit jaar. Eind juni noteert de inflatie aan 3,3%. De toegenomen inflatie zorgt ervoor dat bedrijven een agressievere prijszettingsstrategie kunnen doorvoeren. Hierdoor stegen de winsten sterk in het eerste kwartaal van dit jaar. Omdat de bedrijven hun prijzen konden verhogen, maar de personeelskosten niet toenamen, nam de winstmarge toe.
  • Recente hervormingen door de Tokyo Stock Exchange doen de hoop groeien dat Japanse bedrijven zich meer zullen focussen op het verhogen van hun marges en het rendement op hun investeringen en eigen vermogen. Wanneer bedrijven die goedkoper noteren dan hun boekwaarde niet de nodige hervormingen doen, lopen ze het risico om van de beurs verwijderd te worden1.

Of deze elementen een positief effect op de Japanse aandelenmarkt zullen blijven uitoefenen is de vraag. Hieronder bekijken we enkele belangrijke elementen waar rekening mee gehouden moet worden:

  • Waarom verhoogt de Japanse centrale bank de rente niet? Eén van de redenen is dat de recente stijging van de inflatie niet gevolgd wordt door even sterk stijgende lonen. Hoewel de lonen sterk stegen in mei, blijft de loongroei lager dan de inflatie. Rekening houdend met de toenemende levensduurte, gaat de Japanse consument er dus op achteruit. Hopen op extra loonstijgingen is wellicht moeilijk omdat de jobmobiliteit in Japan vrij laag is en er minder openstaande vacatures zijn in vergelijking met andere ontwikkelde landen.
  • De recente prijsverhogingen die tot een toename van de winstmarges leiden, zullen enkel kunnen doorgezet worden zolang de consument deze hogere prijzen kan betalen. Zoals hierboven aangegeven, stijgen de lonen minder sterk dan het algemeen prijsniveau. Eén van de redenen dat Japanse consumenten de huidige hogere prijzen kunnen betalen is omdat ze tijdens de covid-periode meer spaargeld opzij gezet hebben. De hogere prijzen zorgen er echter voor dat vandaag Japanse gezinnen niet meer in staat zijn om nog veel te sparen. De kans dat bedrijven nog veel prijsverhogingen kunnen doorvoeren, zonder dat de lonen meestijgen, is dus eerder beperkt.
  • Meer dan de helft van de Japanse bedrijven noteert aan een prijs die lager is dan de boekwaarde1. Indien bedrijven de hervormingen dus effectief zullen doorvoeren, biedt dit een groot potentieel om meerwaarde te creëren voor beleggers. Japanse bedrijven houden grote cash reserves aan en keren in vergelijking met andere ontwikkelde landen slechts weinig winst uit (in de vorm van dividenden of de inkoop van eigen aandelen) aan de aandeelhouders.
    Of de hervormingen effectief zo succesvol zullen zijn als gehoopt wordt, valt af te wachten. In 2012 werd onder toenmalig eerste minister Shinzo Abe het efficiënter maken van de bedrijfsvoering als één van de drie grote pijlers gezien om de Japanse economie te ondersteunen. Onderzoek uit 2019 toont echter aan dat de hervormingen weinig impact hadden om bedrijfsleiders te beïnvloeden andere beslissingen te maken omtrent het nemen van risico en het efficiënt alloceren van kapitaal2.
    Het valt dus af te wachten of de huidige hervormingen een grotere impact zullen hebben.

Let bovendien op: de correlatie tussen de prestaties van de Japanse beurs en de Japanse munt is negatief. Meestal stijgt de beurs omdat de Yen verzwakt. Een zwakke Yen is goed nieuws voor de Japanse exporteurs, maar minder goed nieuws voor buitenlandse beleggers. Wanneer we het rendement van de Japanse beurs omzetten in Euro of in Dollar is het zelf zo dat de Japanse beurs het minder goed doet dan de wereldwijde of Amerikaanse aandelenmarkt zoals eerder weergegeven.


Conclusie

De Japanse beurs werd dit jaar ondersteund door een aantal factoren. Wanneer we deze elementen meer in detail bekijken, wordt duidelijk dat sommige positieve elementen toch wat genuanceerd dienen te worden. De gemiddelde belegger spreidt zijn portefeuille liefst zo goed mogelijk over verschillende regio’s. Uw Belfius beleggingsadviseur helpt u hier graag bij.
1 JPX, Summary of Disucssions on Measures to Improve the Effectiveness of the Market Restructuring
2 Miyajima, Hideaki and Saito, Takuji, Corporate Governance Reforms under the Abenomics : the Economic Consequences of Two Codes (October 19, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3684372Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.