31 mei 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Els Vander Straeten

Els Vander Straeten
Investment Strategy


De laatste 10 jaar heeft thematisch beleggen almaar meer aan populariteit gewonnen. Het demografisch thema is er één van en het blijft brandend actueel. Zeker nu de wereldbevolking, sinds 15 november 2022, de kaap van 8 miljard bewoners heeft gerond. Dat is 1 miljard meer mensen op 12 jaar tijd.Groeiende wereldbevolking


Sinds het midden van de twintigste eeuw heeft de wereld een enorme bevolkingsgroei meegemaakt. Tussen 1950 en 2020 verdrievoudigde de wereldbevolking. De bevolkingsgroei neemt wel al een tijdje af. Volgens een rapport van de Verenigde Naties viel ze in 2020 voor het eerste sinds 1950 onder 1% per jaar. De VN voorspellen dat we tegen 2050 met 9,7 miljard zullen zijn en dat we de kaap van 10 miljard mensen zullen bereiken in 2080.1


Demografen maken voorspellingen en die kunnen uiteenlopen. Een rapport van de "Club van Rome" ziet bijvoorbeeld 2 scenario’s waarbij de piek in bevolkingsgroei eerder bereikt kan worden en waarbij de wereldbevolking tegen 2100 lager kan zijn dan vandaag. Dit kan als overheden meer inzetten op armoedebestijding en gendergelijkheid. De vruchtbaarheidscijfers kunnen in lage-inkomenslanden dalen als meisjes betere toegang hebben tot onderwijs en tot gezondheidszorg.2


Veroudering


De bevolkingsgroei wordt deels verklaard door een dalend sterftecijfer. De wereldwijde levensverwachting bedroeg in 2019 72,8 jaar, een verbetering van bijna 9 jaar sinds 1990. De VN verwacht een verdere daling van het sterftecijfer waardoor de levensverwachting nog zal toenemen (77,2 jaar in 2050). Het aandeel van de 65+ in de totale wereldbevolking zal naar verwachting stijgen van 10% in 2022 naar 16% in 2050.1


Meer dan de helft van de groei van de wereldbevolking tussen nu en 2050 zal naar verwachting plaatsvinden in Afrika. Dit in tegenstelling tot Oost-Europa of Japan waar de bevolking tegen 2050 met meer dan 15% kan afnemen.1 In China daalt de bevolking al sinds 2019. Sinds eind april neemt India de fakkel van China over als land met de meeste inwoners.3


Als belegger kan u inzetten op bedrijven die profijt halen uit demografische veranderingen zoals de vergrijzing. Die komt niet alleen de gezondheidszorgsector ten goede, maar brengt bijvoorbeeld ook een verschuiving met zich mee naar een gezondere levensstijl. Zo zit bv. het fietstoerisme in de lift.


De vergrijzing biedt daarnaast ook kansen aan de financiële sector. Tijdig starten met beleggen is belangrijk om de pensioenkloof op te vangen. Daarnaast zien we ook een toename in het gebruik van kredietkaarten. Daarbovenop heeft de vergrijzing een impact op de arbeidsmarkt. Bedrijven die automatisatie-oplossingen bieden, helpen onder meer mee om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.


Welvarender


Volgens de onderzoekers van de club van Rome zal de geschiedenis zich herhalen. Een verbetering van de levensomstandigheden in de lage-inkomenslanden zal tot lagere geboortecijfers leiden.


De economische opkomst van de groeilanden gaat gepaard met de groei van hun steden. Die breidden de afgelopen jaren uit aan een nooit vertoond tempo. De snelle urbanisatie vraagt enorme investering in infrastructuur en technologie.


Binnen het demografisch thema kunnen we dan ook verschillende subthema’s identificiëren. Als belegger kan u daar op inspelen.Groeiende wereldbevolking

Natuurlijke hulpbronnen (vraag naar grondstoffen, water, voeding…)


Verstedelijking


Duurzame ontwikkeling en milieu

Veroudering

Gezondheidszorg


Gezonder leven


Pensioen en sparen

Welvarendere wereldbevolking

Consumptie in de groeilanden


Evoluerende consumptiepatronen (ook digitaal)
1Bron: United Nations World Population Prospects 2022 – Ten Key Messages – Juli 2022
2Bron: Earth4all: working paper#1 – People and Planet- Maart 2023
3Bron: United Nations – India to overtake China as world’s most populous country in April 2023, UN projectsDit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij/zij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.