24 mei 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Joeri Meulement

Joeri Meulemans
Investment Strategy


We zagen de voorbije weken enkele belangrijke economische cijfers binnenkomen uit de Verenigde Staten. Deze cijfers helpen mee de kortetermijnbewegingen van aandelen en rentevoeten te verklaren. Beleggers kijken niet zozeer naar het absolute cijfer, maar naar het cijfer in vergelijking met de verwachtingen.Eind april werd de economische groei van het eerste kwartaal in de VS vrijgegeven. De Amerikaanse economie groeide met 1,1%1 over het eerste kwartaal. Vooral de consumentenuitgaven ondersteunden de groei, maar er werd vooral verkocht uit voorraden waardoor het groeicijfer toch onder de verwachtingen bleef. Slechtere cijfers doen de vrees voor een recessie toenemen. De rente daalt, maar de invloed op de beurs is complexer. Een recessie is slecht nieuws voor de bedrijfswinsten, maar de lagere rente is dan weer positief voor de bedrijven.


Cijfers die nog steeds wijzen op een gezonde economie, zorgen voor een stijging van de rente. Voorbeelden:

  • Hoger dan verwachte inflatiecijfers
  • Lager dan verwachte werkloosheidscijfers
  • Beter dan verwachte vertrouwensbarometers

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de Amerikaanse 10-jaars rente de voorbije weken. In een groen gearceerd gebied zijn de economische cijfers beter dan verwacht. De rode gebieden geven dagen weer met data zwakker dan verwacht. In de groene gebieden, stijgt de rente en in de rode daalt ze.


Grafiek 1

Laten we twee voorbeelden bekijken. Het eerste rode gearceerde gebied geeft een daling in de rente aan die veroorzaakt werd door inflatiedata die lager waren dan de verwachtingen. Merk op dat de dag voordien, in het eerste groen gearceerde gebied, de rente steeg omdat andere inflatiedata dan weer hoger waren dan verwacht…


Op 3 en 4 mei (2 laatste groen gearceerde gebieden) steeg de rente omdat de werkloosheidsgraad lager uitkwam dan verwacht. Bovendien werden er in april meer jobs gecreëerd dan analisten anticipeerden.


De hoge wispelturigheid in de gegevens die binnenkomen maakt het moeilijk om als belegger te weten wat er juist aan de hand is.


Vooruit kijken


De soms tegenstrijdige informatie in economische data en de wispelturigheid die het veroorzaakt op financiële markten zien we vooral terug wanneer de economie in een overgangsfase zit. Vandaag koelt de Amerikaanse economie af en is de vraag of er een recessie aankomt en hoe diep die zal zijn.


Begin dit jaar heerste er veel pessimisme. De zwarte lijn op onderstaande grafiek geeft de Citi Economic Surprise Index weer. Een positieve waarde geeft aan dat de economische data beter zijn dan verwacht door analisten. Sinds begin dit jaar zien we dat de economische data consistent beter waren dan verwacht. Hierdoor werden recessie angsten naar later in het jaar verschoven en deed de aandelenmarkt (rode lijn) het goed.


Grafiek 2

Wanneer we naar de rest van 2023 kijken, verwachten de economen van Belfius Research een verzwakking van de economie in de VS en ook een afkoeling van de vooralsnog sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. De combinatie van een zwak consumentenvertrouwen en strengere voorwaarden om krediet aan te gaan zorgen ervoor dat de sterke consumptiecijfers van het eerste kwartaal zich waarschijnlijk niet kunnen doorzetten in de rest van het jaar.


Conclusie


Ondanks de problemen in de bancaire sector toonden zowel de economie als de beurzen zich veerkrachtig. Voor individuele beleggers kan het moeilijk zijn om de dagelijkse informatie te plaatsen. Hoed u voor de waan van de dag en hou vast aan uw doelstellingen en langetermijnvisie. Het hebben van een onderbouwde economische visie helpt bij het maken van de juiste beleggingsbeslissingen. We helpen u er graag bij.
1 Bron: Refinitiv-Reuters – Groei kwartaal op kwartaal geannualiseerdDit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.