4 mei 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Robbe Van Hauwermeiren

Robbe Van Hauwermeiren
Investment Strategy


Eind april 2023 keurde het Europees parlement de Markets in Crypto-Assets verordening goed (kortweg: MiCA). Dit is een wet die het verhandelen en uitgeven van cryptomunten reguleert. De Europese Unie geeft hierbij expliciet aan consumptie en innovatie binnen de crypto-industrie te promoten, eerder dan af te remmen. Vergeleken met landen zoals China en de Verenigde Staten, die eerder weigerachtig staan tegenover cryptomunten, neemt Europa hiermee een vooruitstrevende en constructieve houding aan. Binance Holdings Ltd., de makers van het grootste cryptoplatform ter wereld Binance, liet zich vol lof uit over het Europese initiatief. Sterker nog, volgens Binance heeft Europa zelfs het potentieel om het epicentrum te worden van de crypto-industrie.Het wilde westen van de financiële wereld


Overheden en financiële toezichthouders staan over het algemeen weigerachtig ten opzichte van cryptomunten. Door te wijzen op het risico op grote verliezen of zelfs fraude wordt beleggers vaak afgeraden cryptomunten te kopen. Ondanks hun argwaan, bleef regulering grotendeels achter. Hierdoor ontwikkelde de crypto-industrie zich in een wettelijk vacuüm. Beleggers die zich wagen aan enkele stappen in de cryptomarkt genieten dan ook nauwelijks tot geen bescherming en malafide projectontwikkelaars kregen vrij spel. Financieel wanbeheer zorgde in 2022 alleen al voor tientallen miljarden aan verliezen bij consumenten, onder andere door de val van cryptomunt LUNA en het faillissement van het cryptoplatform FTX.


Door mensen louter af te raden cryptomunten te kopen maar verder nauwelijks bescherming te bieden in de vorm van regulering, bleef een grote groep (jonge) beleggers lang in de kou staan. Eind april 2023 keurde het Europees Parlement echter een wet goed die hier verandering in moet brengen. De Markets in Crypto-Assets verordening (MiCA) is gericht op het beschermen van consumenten en beleggers en het bestrijden van marktmisbruik en -manipulatie.


Wat verandert er?


Vooral ontwikkelaars en uitgevers van cryptomunten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. De creatie van een cryptomunt gebeurt doorgaans met de publicatie van een whitepaper. De publicatie daarvan is nu ook verplicht geworden en moet bepaalde informatie bevatten, zoals bijvoorbeeld de belangrijkste risico’s. Daarnaast moeten de uitgevers van de cryptomunt ook de impact van de munt op het klimaat toelichten. Initieel werd voorgesteld om de zogenaamde proof of work cryptomunten te verbieden. Dit mechanisme, waar bijvoorbeeld Bitcoin op gebaseerd is, verbruikt veel energie. De EU is uiteindelijk niet zo ver gegaan en heeft dus enkel een rapporteringsplicht opgelegd met betrekking tot milieu-impact. Nieuwe cryptomunten maken bijna uitsluitend gebruik van veel properdere mechanismen. Zo is ook Ethereum onlangs overgeschakeld naar het energie-efficiënte proof of stake mechanisme.


Vooral stablecoins werden door de nieuwe wetgeving geviseerd. Dergelijke cryptomunten zijn gelinkt aan de waarde van een traditionele munt, doorgaans de Amerikaanse dollar. Dat deze cryptomunten er niet altijd in slagen om stabiel te blijven werd duidelijk bij het in elkaar vallen van de LUNA stablecoin. De EU legt uitgevers van stablecoins nu onder andere op om voldoende liquiditeitsreserves aan te houden.


Eindelijk duidelijkheid


Door mensen louter af te raden cryptomunten te kopen maar verder nauwelijks bescherming te bieden in de vorm van regulering, bleef een grote groep (jonge) beleggers lang in de kou staan. Terwijl de Verenigde Staten vasthouden aan deze houding, schept de EU eindelijk duidelijkheid door een breed regelgevend kader te creëren. Deze regulering bestaat volgens de EU niet om de sector af te remmen, maar zelfs consumptie en innovatie te stimuleren. De EU toont zich hiermee uiterst vooruitstrevend.


Dergelijke regulering is niet enkel goed voor consumenten, maar op termijn ook voor de crypto-industrie. De aanhoudende onzekerheid in de VS werkt als een rem op innovatie en investeringen binnen de sector. In Europa zijn duidelijk de voorwaarden omschreven aan dewelke cryptomunten en cryptoplatformen moeten voldoen om actief te zijn op de Europese markt. Hiermee heeft Europa vanaf nu een competitief voordeel ten opzichte van andere economieën.


Binance, het grootste cryptoplatform te wereld, loofde de Europese regulering en noemde het zelfs een mijlpaal voor crypto. De aanpak van de EU is volgens Binance een voorbeeld voor andere regio’s, zoals de Verenigde Staten.


Duidelijke regulering kan ook positief zijn voor cryptomunten omdat de drempel voor institutionele spelers kleiner wordt. Grote, institutionele beleggers bleven over het algemeen weg van cryptomunten niet alleen omwille van de grote kans op fraude, maar ook de juridische onzekerheid. Scherpere rapporteringsplichten en meer toezicht beperken het frauderisico. De constructieve houding van de EU en duidelijke regelgeving scheppen daarnaast zekerheid voor (financiële) instellingen. Zo laat de EU optekenen dat erkende kredietinstellingen geen bijkomende autorisatie nodig hebben om, binnen het nieuwe wettelijke kader, crypto-gerelateerde diensten aan te bieden.


De nieuwe Europese regelgeving is een belangrijke stap richting een mature cryptomarkt. Betere bescherming van consumenten en beleggers en meer rechtszekerheid voor projectontwikkelaars kunnen positief zijn voor innovatie en groei in de Europese cryptomarkt.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.