19 april 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Joeri Meulement

Joeri Meulemans
Investment Strategy


Ondanks de problemen die we de voorbije weken zagen in de bancaire sector, blijven de aandelenmarkten veerkrachtig. Na de initiële daling herstelden de beurzen en de verliezen verdwenen als sneeuw voor de zon. Vooral de technologiesector presteert momenteel sterk met een potentieel rendement van 20% sinds begin dit jaar1. Zal de stijging zich doorzetten of zijn er risico’s waar rekening mee moet gehouden worden?De technologiesector bestaat vooral uit groeibedrijven wiens winsten voor een groot deel nog ver in de toekomst liggen. Een belegger zal altijd verschillende mogelijkheden met elkaar vergelijken om na te gaan of iets al dan niet een interessante investering is. Wanneer de rente op staatsobligaties stijgt, worden deze relatief gezien interessanter dan de toekomstige winsten van een bedrijf waar je onrechtstreeks van kan profiteren als aandeelhouder. Een stijgende rente oefent dus een neerwaartse druk uit op de huidige waarde van winsten die in de toekomst liggen. Hoe verder de winsten in de toekomst liggen, hoe groter dit effect.Rente belangrijk voor waardering


Door de lage rente deden technologie-aandelen het jarenlang relatief beter dan de brede aandelenmarkt. Wanneer de rente laag is en de economie relatief traag groeit, zijn beleggers bereid extra te betalen voor bedrijven die wel sterk kunnen groeien, zoals de technologie-spelers. De pandemie legde de sector bovendien geen windeieren. Enerzijds verlaagden de centrale banken in 2020 de rentevoeten naar 0% (en zelfs lager), anderzijds boomde de vraag.


In 2022 nam de inflatie toe en de centrale banken trokken de rente op. In het moeilijke beursjaar 2022 was de technologiesector één van de grootste verliezers: de snel stijgende rentevoeten oefenden extra neerwaartse druk uit. Dit jaar stabiliseren de langetermijnrentes en ook het einde van de rentecyclus van de centrale bankiers lijkt in zicht. Geen wonder dat de technologiesector het opnieuw goed doet.2Waardering stilaan duurder3


De koers/winst ratio is een hulpmiddel om in te schatten hoe duur een aandeel gewaardeerd is. Hoe lager, hoe goedkoper het aandeel. Op onderstaande grafiek zien we dat de waarderingen sinds begin dit jaar opgelopen zijn (middelste paneel, zwarte lijn). Waarom ? De teller "koers" is sinds begin dit jaar gestegen (cfr. stijging van de technologiebeurs Nasdaq of de rode lijn), en de "noemer" of de toekomstige winstverwachtingen zijn licht gedaald (middelste paneel, grijze lijn).


Beleggers zijn vandaag bereid om net geen 24 keer de toekomstige verwachte winst te betalen voor technologiebedrijven. Ook in april en augustus vorig jaar noteerde de Nasdaq aan gelijkwaardige waarderingen (verticale zwarte lijnen) als vandaag. Kijken we echter naar de reële rente, de rente na inflatie (onderste paneel, blauwe lijn), dan zien we dat deze in april en augustus vorig jaar lager was. Uiteraard is de situatie vandaag anders dan vorig jaar. Het hoogtepunt van de inflatievrees ligt wellicht achter ons, maar de dalende trend in de winstverwachtingen is nu veel duidelijker aanwezig dan vorig jaar.


Table

Met een reële rente die schommelt tussen 1 à 1,5% is een koers/winst ratio van 24 niet goedkoop. Het valt dan ook te betwijfelen of een bijkomende rentedaling de koersen nog veel hoger kan duwen, zeker in een omgeving met dalende winstverwachtingen. Niemand weet wat de toekomst zal brengen maar een focus op kwaliteitsvolle technologiebedrijven en gespreid instappen lijkt ons een goed idee. Vanuit een langetermijnperspectief zal de sector wellicht blijven profiteren van technologische doorbraken, investeringen in klimaatverandering en, in mindere mate, demografische trends.4
1Bron: Refinitiv Datastream
2De realiteit is complexer. De relatieve prestatie van groei-aandelen wordt gedeeltelijk verklaard door het rente-effect, maar ook door omzet- en winstvooruitzichten, beleggerssentiment, enz. In dit artikel focussen we vooral op het effect van de rente.
3Let op: rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen. Brutorendementen kunnen worden beïnvloed door provisielonen, kosten en andere lasten. Rendementen die uitgedrukt zijn in een andere munt dan die van de woonstaat van de belegger, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die de meerwaarden positief of negatief kunnen beïnvloeden.
4Bron: Investment Strategy, Belfius BankDit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.